בעלי תפקידים באגודה

נשיאת האגודה ויו"ר הועד המנהל:

פרופ' אלי פודה, האוניברסיטה העברית בירושלים

מנהלת האגודה:

אסתר כהן, אוניברסיטת חיפה

הוועד המנהל:

ד״ר מיכאל אבשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר מוחמד אלעטאונה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד״ר יובל בן-בסט, אוניברסיטת חיפה

ד"ר רונן יצחק, המכללה האקדמית גליל מערבי

ד"ר נוגה אפרתי, האוניברסיטה הפתוחה

ד״ר מירה צורף, אוניברסיטת תל אביב

ועדת ביקורת:

ד״ר און ברק, אוניברסיטת תל-אביב

ד״ר רלי שכטר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב