בעלי תפקידים באגודה

נשיאת האגודה ויו"ר הועד המנהל:

פרופ' אלי פודה, האוניברסיטה העברית בירושלים

מנהלת האגודה:

אסתר כהן, אוניברסיטת חיפה

הוועד המנהל:

ד״ר מיכאל אבשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר מוחמד אלעטאונה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד״ר עידו שחר, אוניברסיטת חיפה

ד"ר רונן יצחק, המכללה האקדמית גליל מערבי

ד"ר נוגה אפרתי, האוניברסיטה הפתוחה

ד״ר מירה צורף, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר יהודה בלנגה, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר אריק סדן, מכללת שלם

ועדת ביקורת:

ד״ר און ברק, אוניברסיטת תל-אביב

ד״ר רלי שכטר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב