Meisai

meisai

אוריה פורמן: “האביב” של המזרחנים, עידן העימותים הארוכים

ההפתעה שחולל האביב הערבי בקרב הקהילה המזרחנית בישראל, הציבה שוב את המתח המובנה בין שתי תתי התרבויות המרכיבות את הקהילה הזאת: המזרחנות האקדמית והממסד המודיעיני. המאמר מתחקה אחר גורמיו של המתח הזה ומסביר מדוע יקשה להופכו למתח בונה בעבור שתיהן.

המאמר פורסם בכתב העת המקצועי של צה”ל, “מערכות”, וכן פורסם באתר האינטרנט של כתב עת זה.

לקריאת המאמר

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top