Meisai

meisai

אריאל קוך: הרלוונטיות של אל-קאעדה והג’האד העולמי בימינו

הרלוונטיות של אל-קאעדה והג’האד העולמי בימינו – ניתוח תמציתי של מגזין “Inspire”והניסיונות לגייס ולהניע מוסלמים במערב לביצוע פיגועים אריאל קוך[1]

ישנם שני סממנים בולטים ומרכזיים להישרדותו של ארגון אל-קאעדה ולתפוצתה של תיאוריית הג’האד העולמי, המניעה את הקבוצות האסלאמיות המזוהות רעיונית עם אל-קאעדה ופועלות ברחבי העולם מאז ספטמבר 2001 ועד היום. שני סממנים אלו מזכירים לנו את הרלוונטיות של הטרור הג’האדי הסוני בעולמנו.

הסממן המרכזי הראשון הוא המשכיותם של פיגועי תופת המכים במרכזי אוכלוסין ובמטרות ויעדים המזוהים עם מי שמוגדרים כ”אויבי האסלאם” – ארצות הברית, מדינות מערב אירופה, מדינת ישראל או המשטרים הערביים והמוסלמים המשתפים עם המערב פעולה במסגרת ה”מלחמה בטרור” כמו בעיראק, תימן וצפון אפריקה[2].

הסממן המרכזי השני הוא הפעילות המקוונת של הארגונים השונים, אשר מבעד לפרסומיהם משתקפת דמותה של תנועת הג’האד העולמי ובעיקר דמותם של ראשי הארגון שנהרגו במהלך השנים כמו אסאמה בן-לאדן, אנואר אל-עולאקי, אבו מצעב אל-זרקאוי ואחרים[3]. התעמולה המופצת באינטרנט משקפת במידה רבה את קיומו של אל-קאעדה כארגון טרור ואת הישרדותם של קבוצות וארגונים נוספים המזוהים עם תיאורית הג’האד העולמי.

ההפגנות שפרצו באביב הערבי הציתו מחדש את אש המרד בשם האסלאם, נתנו זריקת עידוד לאל-קאעדה ולתיאוריית הג’האד העולמי וקריאות “אובאמה, אובאמה, כולנו אוסאמה” הדהדו בכל רחבי העולם – מבירות ארצות ערב והאסלאם ועד בירות אירופה והמערב, “אוסאמה” כסמל של המהפכן האסלאמי הפך לאנטי-תזה של “אובאמה” כסמל של המהפכן הדמוקרטי.

קריאות אלו הוכיחו כי אל-קאעדה לא נעלם כלל מסדר היום הציבורי העולמי[4], גם אם מנהיגים שונים של הארגון חוסלו במהלך השנים ושאר חבריו ומנהיגיו הבכירים מסתתרים במערות במקומות שונים בין אם בתימן ובין אם בגבול אפגניסטן-פקיסטאן. אדרבא, אל-קאעדה הפך לרעיון המיצג את החלופה האסלאמית המוכרת ביותר לשיטות המשטר הקיימות כיום בעולמנו.

חוסר נכונותם של הארגונים המזוהים עם אל-קאעדה ושל אל-קאעדה עצמו להפסיק את התקפותיהם נגד יעדים מערביים שונים יחד עם דרישותיהם ה”לא-רציונליות” (הכוללות הקמת ח’ליפות אסלאמית כלל-עולמית), ממחישה את עובדת היותו של אל-קאעדה גורם חשוב, בעל השפעה ורלוונטי גם בימינו.

להמשך קריאת המאמר לחצו כאן


[1] תלמיד M.A במחלקה למזרח תיכון, אוניברסיטת בר-אילן

[2] Rik Coolsaet (ed.), Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge in Europe (Hampshire, England: Ashgate, 2008)

[3] Gabriel Weimann, Terror on the internet (Washington D.C., U.S.A., 2006)

[4] על השאלה האם אל-קאעדה המרכזי (שהיה תחת הנהגתו של בן-לאדן וכיום תחת הנהגתו של המצרי אימן אל-ט’ואהרי) עודנו רלוונטי ר’ הרצאה שנערכה בספטמבר 2012 במכון וושינגטון למדיניות המזרח-הקרוב בהשתתפות פרופסור ברוס הופמן וחוקרים נוספים; Bruce Hoffman, Mary Habeck, Ahron Y. Zelin and Mattew Levitt, Is al-Qaeda Central Still Relevant?, Washington Institute for Near East Policy, September 10, 2012

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/is-al-qaeda-central-still-relevant

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top