ארכיון גיליונות המזרח החדש

המזרח החדש מספר גיליון שנה קישור
1 1949 1 חוברת 1 https://books.google.co.il/books?id=JoIJv-sYaLgC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
1 1950 1 חוברת 2 https://books.google.co.il/books?id=oi9f5lYUAa4C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
1 1950 1 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=MO2h5cTxqLIC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
1 1950 1 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=McU3OJWRUCIC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
2 1951 2 חוברת 1-4 https://books.google.co.il/books?id=fvGVyZ8j9awC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
3 1952
4 1950 4 חוברת 1 https://books.google.co.il/books?id=McU3OJWRUCIC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
4 חוברת 2
4 3
4 4
5 1953 5 חוברת 1 https://books.google.co.il/books?id=i1n6GenNlQ0C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
5 5 חוברת 2 https://books.google.co.il/books?id=1VF1DwAAQBAJ&lpg=PA80&hl=iw&pg=PA80#v=onepage&q&f=false
5 1954 5 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=iAQHCsSbG9IC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
5 1954 5 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=OXxmzoyAOScC&lpg=PA314&hl=iw&pg=PA314#v=onepage&q&f=false
6 1955 6 חוברות 1-4 https://books.google.co.il/books?id=ZxhrunxqN88C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
7 1957 חלקים 1-4 https://books.google.co.il/books?id=xnmmOXNOXm4C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
8 1

2

3

4

 

https://books.google.co.il/books?id=21F1DwAAQBAJ&lpg=PA4&hl=iw&pg=PA4#v=onepage&q&f=false

https://books.google.co.il/books?id=31F1DwAAQBAJ&lpg=PA91&hl=iw&pg=PA91#v=onepage&q&f=false

https://books.google.co.il/books?id=2VF1DwAAQBAJ&lpg=PA189&hl=iw&pg=PA189#v=onepage&q&f=false

https://books.google.co.il/books?id=11F1DwAAQBAJ&lpg=PA270&hl=iw&pg=PA270#v=onepage&q&f=false

9 1
9 2
9 1959 9 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=0ucnrKGXZQIC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
9 4
10 1960 10 חוברת 1-2 https://books.google.co.il/books?id=hkouRBB8TPIC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
10 1960 10 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=U6HouAnMC04C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
10 1960 10 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=l28rulIxnfEC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
11 1961 11 חוברת 1-2 https://books.google.co.il/books?id=e9ZTYJRiQdoC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
11 1961 11 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=sMs-6TwvYcEC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
11 1961 11 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=m-cf6bExtMkC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
12 1 https://books.google.co.il/books?id=3VF1DwAAQBAJ&lpg=PA4&hl=iw&pg=PA4#v=onepage&q&f=false
12 2 https://books.google.co.il/books?id=3VF1DwAAQBAJ&lpg=PA4&hl=iw&pg=PA4#v=onepage&q&f=false
12 1962 12 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=GhjnB8PVZQIC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
12 4
13 1963 13 חוברות 1-2 https://books.google.co.il/books?id=q3UgJJmOnr8C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
13 1963 13 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=XqSdlWCGz1kC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
13 1963 13 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=orOCClq_P8YC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
14 1964 14 חוברת 1 https://books.google.co.il/books?id=jk5CdVCyGDEC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
14 1964 14 חוברות 2-3 https://books.google.co.il/books?id=fYN3og0aWpoC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
14 1964 14 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=shL2tiJ1UTEC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
15 1965 1,2 https://books.google.co.il/books?id=lleFbM_WcHgC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
15 1956 15 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=hFoVjKM-prEC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
15 1956 15 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=3gbEz6V-xBwC&lpg=PP1&dq=the%20new%20east&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
16 1966 16 חוברת 1 https://books.google.co.il/books?id=Z26o24i0UMoC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
16 1966 16 חוברת 2 https://books.google.co.il/books?id=jX7RnHTgO8wC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
16 1966 16 חוברת 3-4 https://books.google.co.il/books?id=7XIxRMyxQVMC&lpg=PP133&dq=%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%A2%D7%AA&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
17 1967 17 חוברות 1-2 https://books.google.co.il/books?id=pUE0MZiSZbQC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
17 1967 17 חוברות 3-4 https://books.google.co.il/books?id=8GRokmfWNHEC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
18 1968 18 חוברות 1-2 https://books.google.co.il/books?id=vJdxZag-eqAC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
18 3 https://books.google.co.il/books?id=G1J1DwAAQBAJ&lpg=PA15&hl=iw&pg=PA15#v=onepage&q&f=false
18 4 https://books.google.co.il/books?id=G1J1DwAAQBAJ&lpg=PA15&hl=iw&pg=PA15#v=onepage&q&f=false
19 1969 19 חוברת 1-2 https://books.google.co.il/books?id=7JyjZ7vfu0MC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
19 1969 19 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=0rla_0NrHxEC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
19 1969 19 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=AmE8z2AnjAwC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
20 1969 20 חוברת 1 https://books.google.co.il/books?id=wYSnOQ1OX7sC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
20 1970 20 חוברת 2 https://books.google.co.il/books?id=vuRUUtmSU_cC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
20 1970 20 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=vvtbKwb86c8C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
20 1970 20 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=94xAHh2mAggC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
21 1971 21 חוברת 1 https://books.google.co.il/books?id=oEybq8JCTtMC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
21 1971 21 חוברת 2 https://books.google.co.il/books?id=-klO1j9HCNEC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
21 3 https://books.google.co.il/books?id=5VF1DwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
21 1971 21 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=KioFuXyUSfwC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
22 1971 22 חוברת 1 https://books.google.co.il/books?id=0PT3G1tVRgMC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
22 1972 22 חוברת 2 https://books.google.co.il/books?id=BKRZz_PxNaEC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
22 1972 22 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=ubck6qSVtS4C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
22 1972 22 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=vX7I9MZOEtkC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
23 1973 23 חוברת 1 https://books.google.co.il/books?id=VtCEAEc1mGcC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
23 1973 23 חוברת 2 https://books.google.co.il/books?id=XrxCrpTYLRQC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
23 1973 23 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=j-siv0xTU58C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
23 1974 23 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=FfbRTJFTAcQC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
24 1974 24 חוברות 1-2 https://books.google.co.il/books?id=AM-OmcfPTd0C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
24 1974 24 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=rd3Tt4y1leAC&lpg=PP1&dq=%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
24 1974 24 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=_-pkZ5h7RTQC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
25 1975 25 חוברת 1-2 https://books.google.co.il/books?id=p5TWsQ4yVdAC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
25 1975 25 חוברת 3 https://books.google.co.il/books?id=g0nry5Aca-AC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
25 1975 25 חוברת 4 https://books.google.co.il/books?id=mW4AXv6rT_EC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
26 1976 חוברות 1-2 https://books.google.co.il/books?id=biJSiYsypVcC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
26 1976 3, 4  https://books.google.co.il/books?id=HjKK53NaWpIC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
27 1977 27 חוברת 1-2 https://books.google.co.il/books?id=6sE6BDEUKisC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
27 1978 3, 4 https://books.google.co.il/books?id=daVvwbFygU4C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
28 1979 28 חוברות 1-2 https://books.google.co.il/books?id=37Xz0ibSXo8C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
28 1979 3, 4 https://books.google.co.il/books?id=LN0VyHU2a_gC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
29 1980 1 עד4 https://books.google.co.il/books?id=Cpnd5n7GqccC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
30 1981  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=NgRsK0zCk88C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
31 1986  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=8cNMbd97K5UC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
32 1989  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=5XfaUSq2Ui0C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
33 1991  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=6pa8OZRevygC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
34 1992  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=s9t_RV3Jde0C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
35 1993  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=02TrjcgxvgwC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
36
37
38 1996  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=oIfFueeEFq0C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
39
40
41 2000  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=H94rx76NziEC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
42 2001  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=F7JSq4n6ZEoC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
43 2002  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=0KkI–TKCKMC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
44 2004  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=_grjrcE0Pr8C&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
45 2005  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=oxqPPbGSUBEC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
46
47 2008  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=KY_nz_Uj8xcC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
48 2009  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=fjE8MauzoSIC&lpg=PP1&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
49 2010
50 2011  גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=bwKD1oLLNyMC&lpg=PP1&dq=%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9&hl=iw&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
51 2012
52 2013
53 2014 גיליון מלא https://books.google.co.il/books?id=6VF1DwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=iw&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
54 2015
55 2016
56 2017
57 2018
58 2019