Meisai

meisai

גילוי דעת נגד ניסיון ההפיכה המשטרית בישראל

על רקע הרפורמה המשפטית המתוכננת בידי הממשלה וההשלכות שעלולות להיות לכך על מבנה המשטר במדינת ישראל ועל אופיו הדמוקרטי עלו קולות רבים שקראו לאגודה לפרסם גילוי דעת בנושא.

לפי החלטת הוועד המנהל של אילמ”א, פעלנו לניסוח גילוי דעת שכזה, ובשבוע האחרון התבקשו חברי אילמ”א להצביע בעד או נגד פרסומו. לבסוף התקבלה ההחלטה בעד פרסום גילוי הדעת ברוב של 132 תומכים מול 24 מתנגדים.

על כן, אנו מפרסמים בפניכם את גילוי הדעת מטעם האגודה, בשפות העברית והערבית, בקישור הבא.

אנו מודים לחברי ולחברות האגודה שלקחו חלק בהצבעה חשובה זו, בעד או נגד.

1 מחשבה על “גילוי דעת נגד ניסיון ההפיכה המשטרית בישראל”

 1. ירון פרידמן

  שלום
  מזדהה לחלוטין עם העצומה ועם המאבק למען הדמוקרטיה. אנא הוסיפו אותי לרשימת התומכים.
  ירון פרידמן
  לימודי המזרח התיכון והאסלאם
  אוניברסיטת חיפה

סגור לתגובות

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top