Meisai

meisai

גיליון מס’ 12

להורדת הגיליון הקלק כאן

תוכן העניינים

  • דבר העורכים / עידן בריר ושי זהר
  • תרומת ספרות הנוסעים וה-Palestine Exploration Fund לחקר ארץ ישראל במאה התשע-עשרה / רועי מרום
  • אבולוציות בשימוש הלשון הערבית בשטרות כסף / נריהו שנידור
  • לימודי עיראק באוניברסיטאות בישראל על סף הכחדה / רונן זיידל
  • ”היליד עשה את שלו“: תרומת החיילים הצפון אפריקנים לשחרור צרפת והשתקפותה בסרט ”ימים של תהילה“ / משה גרשוביץ
  • זווית אחרת: רפובליקות הפחד / עאדל אל-טריפי
  • סאטירה / אסף דוד
  • איש שפת רעהו / יצחק שניבוים
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top