Meisai

meisai

גיליון מס’ 5

להורדת הגיליון הקלק כאן

תוכן העניינים

 • דבר העורך / אסף דוד
 • נגיב מחפוז, 1911 — 2006 / מנחם מילסון
 • הקסם בשתי לוויותיו של נגיב מחפוז / דַלַאל אל-בִּזְרִי
 • על כיתובים בערבית בשטרות הכסף ובמטבעות של ישראל / נריהו שנידור
 • המונח ‘עַוְלַמַה’ (גלובליזציה) ויחס האסלאם לתרבות המערבית: גישתו של השיח’ יוּסף אל-קַרַצַ’אוִי / שגיא פולקה
 • התפתחות התקשורת הערבית: היבטים תרבותיים ואידיאולוגיים וזיקתם לפוליטיקה ולמשטרים במזרח התיכון / חיים קורן
 • ביקורת ספר: על ספרו של גיל אייל, ‘הסרת הקסם מן המזרח’ / אהוד טולידאנו
 • מצד אחד: ישראל – ירדן: ניתוח של יחסים אסטרטגיים עם מדינה שכנה / גדעון בכר
 • מצד שני: הערות על התגובה הערבית למלחמת לבנון השנייה / יוסף סופר
 • התנסות בדיאלוג עם ‘האחר’ / עֻרַיְבּ אל-רַנְתַאוִי
 • מכתב לנשיא ארה”ב ג’ורג’ בוש מישל כִּילוֹ
 • על עיון מחודש בהיסטוריוגרפיה של מפלגת הבעת’ העיראקית, קריאות להחייאת תפקידו של אש”ף ועוד / עידו זלקוביץ’
 • קולנוע במזרח התיכון: סקירת הסרט ‘עִמַארַת יַעְקוּבִּיאַן’ / שריאל בירנבוים
 • כנסים: ‘נג’יב מחפוט’: האדם והיוצר’ – יום עיון במכללת אורנים, 9 בנובמבר 2006 / שלומית גרשון-קניאל
 • מִקֶּדֶם: תל אביב בראי העיתונות הערבית בחמש השנים הראשונות להווסדה ( 1909 — 1914 ) / יעקב יהושע
 • ביכורי מחקר: שינוי זיכרון קולקטיווי של סכסוכים בלתי נשלטים / רפי נץ-צנגוט
 • יומן מסע: ‘בית הלל וַהַּאבִּי’: רשמים משליחות בקטר, דצמבר 2005 —פברואר 2006 / אמיר ויסברוד
 • חדש על המדף / ערן שישון
 • המזרח החדש: הווה ועתיד / אלי פודה
 • חדשות החברה המזרחית הישראלית / שי זהר
 • ‘פורום בר’: תקצירי ההרצאות מן החודשים אוקטובר—דצמבר 2006
 • אירועים, כינוסים, הרצאות וימי עיון
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top