וקף

פורסם בתאריך


וקף: כללי

מנהלת האוקאף

ניהול אקאף ג'ואמע אל-קאהרה

דיואן אל-אוקאף

פרטי

ניהול אוקאף מסגדי אלכסנדריה

ניהול אוקאף: סביל בקהיר

דיואן אל-אוקאף

פרטי

וקף: ניהול אוקאף זואיא

דיואן אלאוקאף (רק אלה הקיימות במאה התשע עשרה; מחוץ לנחרבות ולאלה הנזכרות בספרות בלבד)

פרטי:

וקף: עולמא

ניהול ווקף ציבורי לצאצאים

הקצבות לניהול וקף

מכירה ואסתבדאל

חכר של חמאמאת

חכר

 

וקף: כללי

ניהול משותף של וקאלה II 22(19); III 24(16,19)

ניהול משותף של חמאם II 106 (29); 68(20-21); 70(12); (35/6)?

ניהול משותף של זאויה (??) VI 42 (14-15)

העברת ניהול וקף תמורת תשלום קבוע לדיואן II 46(13-14)

העברה לדיואן בגלל וקליה פוליטית (בארודי) III 56(11-13)

העברה לדיואן בגלל מעילה V 30(28-31)

העברה לדיואן בגלל מות הנאט'ר V 113(37)-114(1)

העברה לדיואן לשם פיקוח על החינוך ופיתוחו IX 52(13-16)

העברות שונות IV 45(9); V 46(23-24); IV 33(29)

העברה מן הדיואן לניהול פרטי לאחר שאיש בונה במקום מסגד IV 81(17-21)

ניהול פרטי של זאויא :

II 71 (10-12), 83(19-20), 98(9-10), 105(24-29), 115(12),(16), 119(30-31), 22(13-15), 31(9), 37(8-9), 69(5-6)

ניהול פרטי של וכאאל : II 8(10-14), 22(15-29), 25(17-25), 74(24-27), 85(30-36), 92(11-13); III 24(14-21), 28(9-12), etc

ניהול פרטי של ג'אמע-מדרסה II 34(9-14), 38(25-26), 67(8-9), 96(1-3), 99(12-13), (19-20), 103(34), 105(23-24), 111(22/3), 113(3), 124(13)

צאצאים: יותר מ -150 שנה אחרי הייסוד II 30(17-18); III 19(15/6[6/7]); III 78(18-22)

צאצאים של המנהל המקורי לפני דורות רבים V 115(24,32)

עבד משוחרר של המייסד II 22(20), 25(17-19), (23)

אחד ח'ואג'את אל-מדארס אל-מלכיה II 34(13-14)

שיח' מן עלמאא אל-סאדה אל-מאלכיה II 98(9-10)

שיח' טאאפת אל-סרוג'יה II 103(4-5)

שיח' טריקת אל-רפאעיה II 105(15-16)

שיח' טאאפת אל-סמכריה II 106(16-18)

שיח' טריקת אל-ביומיה III 18(7-8); II 6(7); VI 16(33)

שיח' טריקת אל-אחמדיה III 23(7-8)

שיח' סג'אדת אל-סעדיה III 117(17)

שיח' אל-סאדאת III 77(1)

שיח' אל-אזהר III 7(7-8); V 109(5)

שיח' אל-חרירין III 24(21)

שיח' רואק אל-צעאידה באל-אזהר IV 21(26)

מפתי אל-חנפיה IV 24(14)

שיח' תכית אל-נקשבנדיה IV 50(21)

אחד ח'וג'את אל-מדארס אל-מלכיה IV 63(25)

אמאם ג'אמע אל-קלעה IV 67(20)

אחד עלמאא אל-ג'אמע אל-אזהר IV 69(13-14)

מפתי אל-מאלכיה באל-אזהר… ונאט'ר אוקאף אל-חרמין IV 82(2)

נקיב אל-אשראף אל-סיד אל-בכרי IV 112(10-11)

שיח' ח'דמת אל-אמאמין V 4(11)

אל-נט'ר אל-אצילי אל-חסבי ? IV 82(1-3)[V 91(19-20)]

צאחב עמארתה ? IV 71(12-13)

אל-בדראוי V 3(10)

אחד מדרס אל-סאדה אל-חנפיה אל-אזהר וקאצ'י מחכמה V 14(22)

אמאם ג'אמע אל-קלעה V 18(6-7)

אל-סאדאת V 46(23-24), 110(36), 123(9), 132(28-34), 138 (24), 141(15/6)

ראיס טאאפת אל-בנאאין V 75(25-26); VII 69(33)

חסן באשא אל-מנטרי (וכיל אל-דיואן אל-כתח'דאאי) V 76(21), 84(15-16)

ואלי מצר V 84(17), 85(35); VI 69(13-15)

חסן באשא נאט'ר דיואן אל-דאח'ליה V 85(32)

אחד כתבה אל-מחכמה אל-כברא V 113(36)

שיח' אל-לחאדין (קברנים?) V 133(15)

אל-הוארי אל-מטרבי V 147(3)

מאקת ג'אמע קאלאון VI 9(35-36)

מח'זנג'י אל-מטבעה אל-כברא בבולאק VI 17(28-29)

אל-סת זהרה אבנת אל-מרחום מצטפא באשא IV 19(7)

אחד עלמאא אל-סאדה אל-מאלכיה IV 24(9-10)(12-13)

אמראה תרכיה VI 26(28/9)

אחד אל-מדרסין באל-ג'אמע אל-אזהר VI 27(18)

שיח' ח'דמת אל-צ'ריע אל-נפיסי VI 28(6-7)

אזהרי מאלכי VI 32(35-36)

צבאע' VI 33(18), 35(23-24)

זאוית אל-שיח' לקרבהא מן דארה VI 37(16)

וקף אל-קצר V 42(2), 47(2)

נאט'ר אוקאף אל-סידין VI 5(6)

אברהים אדהם נאט'ר אוקאף אל-חרמין VI 62(16); XII 5(36)

אחמד מנה אללה אל-מאלכי (נאט'ר על אוקאף רבים) VI 59(34)

שיח' אל-טאאפה אל-ביומיה VI 42(25)

שיח' רואק אל-אתראכ באל-אזהר VI 59(13)

אל-שיח' אל-שבטא (אסיוט) XII 104(14)

ח'וג'ה אל-ערבי באל-מדרסה אל-חרביה אל-ח'דיויה XVIII 14(34)

שיח' אל-תכיה VI 56(23,29), 57(22)

אל-שיח' אל-פיומי …תצרף פי אוקאף אביהא (זוג'תה) XIV 93(22)

וקף עוצר פיתוח תעשייתי II 71(10-12)

וקף סובל מכך שמטרתו במצרים ונכסיו בסוריה – בגלל מרידות נותק הקשר IV 44(19-28)

וקף בסואץ לטובת מטרה בקהיר XII 93(19-20)

נשים מיוצגות על ידי הוכיל :

אלמנתו של אחמד כתח'דא מיוצגת בניסוח וכתיבת הוקפיה ע"י עבד משוחרר של בעלה 1716

V 76(11-14)

וקף לטובת מולד- המייסדת אישה ממשפחת מחמד עלי

IV 117(19)

וקף שעראני- מטרה ניהול וכו' V 34(6-19)

צופים vs מדרסה :

הפרדת חלק מוקף למען מדרסה לח'אנקאה צופית (וקף אקבגא 1340) IV 19(15-16)


מנהלת האוקאף

נתונים על תולדות המיניסטריון (דיואן) אל-אוקאף II 25(3-6)

פיקוח והסדר הניהול IX 52(5-36); X 41(23-29); XII 94(7-9)

מקבל דו"ח מנט'אר פרטיים V 68(6)

ניהול מצד ואלי מצר = ניהול על ידי הדיואן VI 69(13-15)

זואיא בניהול "אל-אוקאף" II 22(7-15), 34(15), 36(26)

וכאאל בניהול " אלאוקאף"II 8(10-14), 22(15-29), 25(17-25), 38(20-21), 74(23-24), 85(30-36), 92(13), 95(26-27), 76(12)

מסגדים ונספחיהם II 23(32-33), 31(16-17), 34(17)

סג'יל III 38(15-16)


ניהול אקאף ג'ואמע אל-קאהרה

(אינו כולל אזהר אינו כולל אלה שבהחלט נחרבו ואינם קיימים יותר, אינו כולל מסגדים פרטיים של הח'דיו אסמאעל או "וקף אל-קצר")

דיואן אל-אוקאף

IV 54(6), 54(16), 56(8), 57/9[II 23(32)], 60/61[II 103(2)], 65(11), 65(17/20)[III 28(30/31)], 65(24), 65(26), 70(20), 71(36), 72(30), 74(19), 81(15)[III49(11)], 86(31), 89(5,20,27), 99(4), 99(13), 107(29), 109(91)[III87(34)], 110(22), 110(32), 114(18), 115(31), 119(10);

V 3(21), 3(26), 4(13), 4(20)[6-7][III16(33)], 15(7), 16(25-26), 18(13), 22(3), [22(36), 23(6-7)], 30(28-31), 31(19)[III 92(31), 37(7-33)], 38(18), 38(31), 39(20), 41(8-29) [III57(31)], 41(32/3), 43/4[II 109(36)], 44(12), 44(20), 46(24), 46(26), 61(29), 61(6)[II 24(25)]

V 66(32), 69(27), 75(13), 75(14)[III 96(26)], 76(24), 88(10), 93(23), 93(33), 99(5), 101(24), 102(1), 103(8)[II 92(5)], 108(35), 109(14), 110(33), 113(37)-114(1), 115(13), 116(3), 121(4), 122(14), 123(31/2), 124(18), 124/32[II 31(17/8)], 133(17), 135(5), 146(33)

סה"כ 76

פרטי

 IV 9(33), 45(14), 48(23), 48(27), 50(3), 50(9), 50(21), 54(4), 54(28), 59(32), 60(29/30), 61(18), 63(24/5), 64(23/4), 65(9), 65(16/7), 66(6), 66(20), 67(20), 68(10), 68(13), 69(13), 69(14f)[II6(7)], 69(32), 70(6), 71(12/3), 71(15/6), 71(28), 73(15), 73(35), 75(30), 76(35), 78(29-32), 82(1-2), 87(14), 87(17), 99(8), 102(11), 102(13/4), 107(25), 108(17-20), 109(16), 112(10-11), 112(13), 113(8), 113(33), 119(4), 119/20 [III 78(18-22)], 120(18)

V 2(11), 3(10), 4(11), 14(22), 15(1), 15(3), 18(6-7), 20(34-35), 21(1), 21(25), 21(34), 32(19), 34(18-19), 34(20), 46(7), [46(8-10)], 46(11), 47(8), 47(31-32), 47(38), 49(23), 50(16), 51(8), 58(15), 58(23/4), 58(30), 58(33/4), 59(5), 67(17), 68(4), 68(5), 68(31/2), 75(25/6), 76(21), 87(17), 88(15), 89(32-33), 93(11-12), 94(37), 95(4), 96(16), 98(12), 102(12), 102(10), 109(23-24), 110(36), 112(17)[II 75(9)], 112(22), 113(4)[III 85(25)], 115(5), 115(32), 121(7), 123(6), 123(9), 133(15), 137(34), 144(15/6), 147(3), 147(10), 147(15-17)

סה"כ 108

 דיואן 76

184

 בלתי ברורים : 72

ניהול אוקאף מסגדי אלכסנדריה

פרטי

VI 69(33)[70(5)], [70(7)], [70(11)], [70(22/3)], 70(24), [70(28)], [70(36)-71(1)]

דיואן

VI 69(25/6), [70(15)], [70(19)], 70(21), [70(25)], [70(27)], 70(32/3), 70(35);

VII 71(5-6)

משפחת מחמד עלי VII 70(8), [70(17)], 70(27), [70(29)], [70(30)], [70(32/4)], [70(35)]

אלה רק המסגדים שיש להם קברים VII 71(1-10)

בלתי ברורים: 11.


ניהול אוקאף: סביל בקהיר

דיואן אל-אוקאף

VI 58(17), 58(22/3)[II103(30)], 59(1), 59(17), 59(28), 59(29), 59(32), 60(4/5), 61(7-8), 61(14f)[II116(21)], 62(9-10), 62(19), 62(23), 63(8), 64(4), 64(7), 64(23)[IV89], 65(21-22)

II 126(10), 22(26), 120(8/9)[V 38(31)]

III 17(22), 76(10), 9(17), 76(27), 88(29), 88(1)[IV114(18)], 96(26), 11(29-30), 65(17), 26(7)[V113(37)-114(1)], 76(10)

סה"כ: 33

פרטי

VI [58(26-28)[III64(36)]], 58(29), 58(31), 59(13), 59(20), 59(22), 59(24), 59(26), 59(30), 59(34), 59(36), 60(32), 60(34/5), 60(37)-61(1), 61(11), 61(12), 61(14), 62(7), 62(21), 62(24/5), 62(26), 64(25), 64(27)

II 79(1), 110(28), 110(26), 61(22/3), 126(14), 106(20/21), 96(17), 22(19-21), 100(9), 106(20), 79(8), 59(24), 106(16/17), 124(17-19)

III 17(18), 72(21), 78(22), 93(19), 93(18-19), 55(32), 17(1), 65(1), 55(31), 79(28)

סה"כ 46

דיואן 33

79

בלתי ברורים 12


וקף: ניהול אוקאף זואיא

דיואן אלאוקאף (רק אלה הקיימות במאה התשע עשרה; מחוץ לנחרבות ולאלה הנזכרות בספרות בלבד)

VI 17(8), 18(17), 18(21/2), 19(16), 19(17/8), 20(17), 20(19/20), 20(21), 21(6), 21(11-12), 22(24), 24(15), 26(4), 26(27), 28(24)[III 61(32)], 32(29-30), 33(14), 33(29), 33(35-37), 34(10), 35(30), 36(20), 36(20), 37(13/4), 40(6), 40(19), 41(14), 44(11), 44(30), 44(30/34)[III 36(31)]

פרטי:

VI 16(33), 17(28), 17(30), 18(19), 19(5), 19(7), 19(11), 19(13), [19(14/5)], 19(19), 19(2), 19(31), 19( 34/5), 21(22), 22(32/3), 23(9-10), 23(12), 24(9-10),(12-13), 24(24-28), 26(18), 26(19), 26(28/9), 26(34), [26(36)], 27(11/2), 27(14/5), 27(18), [27(24)], 27(26), 27(27), 28(2-3), 28(6-7), 28(15), 29(8), 30(35/6), 31(1), 31(15), 31(24/5), 32(26), 32(35/6), 33(18), 33(31), 33(31/2), 33(33), 34(3), 34(36), [35(14)], 35(17), 35(23-24), 37(15-16)

VI 37(17-18), 40(4), 40(12), 40(16), 40(17-18), 40(28), 40(30), 41(2), 41(11-12),

 [41(37)-42(1)], 42(3-4), 42(14), 42(17-18), 42(25), 42(30), [42(34/5)], 42(36), 43(7), 43(16), 43(17/8), 43(28), 44(16), 45(3), 45(11), 45(15), 45(24), 45(24/6)[III 77(20)], 45(30)

סה"כ 78

דיואן 29

107

בלתי ברורים: 29

 

וקף אסכנדר פחה (1556-9): נאזם ביילרביי של מצרים; דפתרדאר וכו' (פקידים)

IV 56(18), 57(22)

מחמד פחה (1656): אגא היניצ'רים במצרים V 54(5)

זין אל-דין (1610): נאיב קלעת מצר V 95(28)

זין אל-דין (1627) XVII 58(19)

נאט'ר וקף אל-חרמין (1610) V 95(28)


וקף: עולמא

ניהול על ידי מופתי (1863/4) IV 82(2)

הקצבה residual לאעלם עלמאא אל-חנפיה (?) V 19(4)

ניהול לידי שיח' אל-אסלאם באל-קסטנטינה ( אחרי עצמו-סנאן פחה) 1588 V 20(23)

אעלם אל-חנפיה במצר, מצרים העות'מאנית V 19(1)

שיח' אל-אסלאם באל-קסטנטינה ויוכל מן יכון אהלאן באל-דיאר אל-מצריה (סנאן פחה 1588)

V 20(23-4)

 

ניהול פרטי של הסביל למשל : II 96(17-18); III 50 (37); III 64 (36)-65(1)

ניהול פרטי של מסג'ד-ג'אמע-מדרסה

III 16(36)- 17(1), 19(21/2), 59(35-36), 77(13-17),(32), 78(30-31), 86(34-36), 116(22-24), (34-35), 117(1),(7-8),(25-26); IV 9(33), 45(14); 48(23),(27); 50(3),(9), etc

אסיוט XII 104 (13-14)

ניהול פרטי של הזאויה (המשך): III 48(16-17), 77(18-20), 96(32-34)

זוג'ת אל-ואקף VI 62(21)

ברובן אותה המשפחה באותו המקצוע III 40(1-9)

צאצאים בכלל III 48(16-17), 51(1), 55(6-7), 55(31), 65(1), 79(36)-80(2), 86(20-21)

מחמד אבו סלטאן עלא רואק אל-צעאידה IV 21(21-22)

משפ' סלחדאד על המסגד שחודש על ידם IV 54 (18,28)

קיפוח בנות [נוסח מלא של הוקפיה] IV 78(29-32)

IV 102(11): 108(9-10); 112(13-26)

אמו של אסמעיל הואלי של מצר או צאצאיה וכו' IV 117(29-33); V 34(18-19), 51(8), 59(5)

VI 41(11-12), 44(14-16), 45(11); VI 45(24), 59(20), 61(1),(11), 62(7)

קיפוח בנות השווה וקפית אל-סלטאן חסן IV 86(17-19)

 

ניהול ווקף ציבורי לצאצאים

וקף אסכנדר פאשא 1555/9: IV 57(21-22)

וקף חסן אפנדי אח'תיאר תפקג'יאן (1776) IV 71(9)

וקף אל-ג'והרי 1856/7 IV 78(30-32)

וקף סולטאן חסן 1359 VI 86(17-19)

וקף אל-גורי 1505 V 64(13)

וקף עלי כתח'דא קיצרלי 1724 V 93(3-4)

אל-מארסתאן אל-מנצורי 1281 V 100(13)

ג'מאל אל-דין 1407/9 V 121 (28-29)

אל-מואייד שיח' 1420 ( בשיתוף עם בעלי תפקידים) V 128(32-34)

אמו של אסמעיל 1879 IV 117(29-32)

מחמד אבו סולטאן (מאמצע המאה ה-19) IV 21(21-22)

אברהים אפנדי אל-ח'לותי 1485 VI 55(13)

אל-סת שוכאר 1771/2 VI 60(16)

 

אחרי הבנים הטבעיים: מצרים העות'מאנית V 19(1)

 

מנהלים רק זכרים (והעברה בירושה דרך זכרים), סולטאן חסן 1359 IV 86 (17-19)

 

הנאט'ר (במקרה זה אגא היניצ'רים) ממנה את מדרס של חדית'! מחמד פחה 1656 V 52(32)

 

האצלי מקבל פי 3 מאשר החסבי: עות'מאן כת'חדא V 91(19-20)

אסור למנות יהודי או נוצרי כמותולי (1761) V 101(4)

שאד ג'אבי- יניצ'רים: מחמד פחה (1656) V 54(8-9)

 

כתאב אל-ח'זינה : אל-קאצ'י מחמד אל-ג'יזי XVII 58


הקצבות לניהול וקף

וקף אל ג'והרי 1856/7IV 78(32)

וקף אל-חתו 1863/4IV 82(2-3)

וקף סולטאן חסן 1359 IV 85(22-26)

וקף אברהים אגא V 18(36-37)

וקף סלאחצאר 1655/6 V52(36-37)

וקף אל-גורי 1505 V 63(35)- 64(2)

וקף אל-גורי 1516 IV 65(32-33)

ווקף קאית ביי מאה 15 IV 71(14-16)

וקף קרקמאט (1510) (1516) IV (8)(19-20)

וקף עות'מאן כתח'דא 1736/7V 91(19-21)

וקף עלי כתח'דא קיצרלי 1724 V 92(6-7)

וקף מחמד אבו ד'הב 1774V 108 (20-22); (23)

 וקף עבד אל רחמן כתח'דא 1760/1 V 119(3);120(24)

 וקף אברהים אפנדי אל-ח'לותי, 1463 VI 55(6),(13)

אל-סת שוכאר 1771/2 VI 60(23-24)

אל-אמיר עבדאללה כתח'דא עזבאן 1726/7 VI 61(26)

עות'מאן כתח'דא 1737/8 VI 62(2-3)

מוצטפא אגא דאר אל-כעאדה 1622/3 VI 64(22)

מוראד ח'אן לחרמיין 1627 XVII 58(31-33)

עבד אל רחמן כתח'דא V 119(3), 120(24)

שוכאר קאלצן VI 60(23-24)

עות'מאן כתחד'א: אצלי פי 3 מנאזר חסבי ,V 91(19-20) XVII 58(32)

חתו- 360 גר' בשנה IV 82(3)

נאט'ר מוכר מנבר עץ לתייר – מפטרים אותו V 30(29-30)

 

סכסוכים על ניהול מסגד בתוך ענפים שונים של משפחת המנהלים המסורתיים במליג XV 72(18-26)

 

רכישת נכסים II 78(16-18), 82(4-6), 119(13-17)

 

מכירה ואסתבדאל

סוחר מגדיל רכושו ע"י חילופין עם הוקףIII 38(1-5)

עאלם קונה נכס וקף שנחרב ומייסד וקף חדש III 83(21-36); V 48(3-6)

חילופין מוקף אחד לשני VI 71(11-13)

מכירת נכסי וקף XII 94(27)

תחבולות בעבר למכירת נכס וקף (מקריזי) VI 68(25-30)

חכר מצרים העות'מאנית V 18(20)

חכר של חמאמאת

VI 66(9)(12), 67(10)(30), 68(1)(8)(34), 69(18)(20)(22), 70(5)(19), 71(16-17)

לטובת וקף: II 28(1), 38(33),113(5),116(30); IV45(20)

בסה"כ 12 אחכאר על 22 חמאמאת מולכ שעליהן נמסרו ידיעות (+חכר אחד על 22 חמאמאת וקף)

חכר

II 28(1)[27(32-36)], 38(33), 97(13-14), 113(5); III 89(30-31), 102(7-9); IV 9(31), 45(11-12)(20), 59(34), 60(31), 81(4); V 15(35-36), 87(16), 99(7); VI 35(23); XII 94(12)

חמאם באבא: וארצ'ה מחכורה לוקף אל-סת פאטמה II 116(30)

ולה פי אל-רזנאמג'ה בעצ' אחכאר II 66(13)

ובג'וארה חמאם לה עליה חכר IV 45(20)

ומא פצ'ל ישתרי בה עקאראת לג'הת אל-וקף בעד דפע אל-אחכאר אלא ג'הת אוקאפהא IV 81(36)-82(1); VI 68(8)

אל-אד'ן בבנאא קטעת ארצ' לתחכר עלא אל-מסאג'ד XII 93(26-27)

הווצרות החכר שקשר לתנופת בניה אמירים מקבלים חכר; הנהגת שיטת החכר לשם פיתוח

 II 119(13-17), 125(1-2); XIII 46(6-10); XIV 48(36/7); IX 53(1-5)

בוקפיה: אחכאר אל-מחלאת אל-מחכרה תצרף לאוקאפהא אל-אצליה V 18(20)

וג'על לה אחכאר XII 94(10)

 טנטא XIII 46(1-13)

מכירת אדמות רזק אחבאסיה למולתזמים תמורת מעג'ל ואח"כ מאג'ל XII 30(18-20); IV 94(4-8)

וקף עליהא אחכאר תעל…. VI 39(31)

חכר בעבר : III 2(11)-3(36), 4(19-21), 11(6-16), 54(6-9), 90(14-17), (22-29)f, 116(19-21); IV 64(1); V 75(36)

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *