כפרים

פורסם בתאריך

כפרים

אדמיניסטרציה

מוסדות

פוליטי

מג'לס לל-דעאוא ולל-משיח'ה

כפרים חדשים ואופן ייסודם

מונחי בנייה

מונחים

בנייה, חלוקה פנימית, חאראת, כפרים מבוצרים

עבודה חקלאית

מלאכה

תעשיה

מסחר

מסגד, ג'אמע, זאויה, מכתב

מסג'ד/ג'אמע

זואיא

מצ'יפה

עשירי ונכבדי הכפר

אדמות

שיח' הכפר

אופן המינוי

מעמד כלכלי חברתי- רכוש וקרקע

מרידות מאה 18-19

בית המרחץ של חלואן

חלוקה לסעד-חראם/צואמעה ונאתנה וכדומה

מצרים עילית –מצרים תחתית

 

אדמיניסטרציה

מדירית מריוט – VII 46(26-28)

מדירית אל-מניא אשמונין – VIII 75 (8-12)

אטפיח- VIII 78(5)

ג'רג'א-  XII 65(34-36); X 53(11-12), 54(1-4)

שינויים במחוז אסיוט- XI 3(12)

דמיאט- דקהליה XI 52 (30-32)

ע'רביה- סמנוד ואל-מחלה – בזמן הצרפתים –  XII 47(30-32)

שרקיה, ע'רביה, מנופיה: XIV 3(27), (32), 3-5 passim

אקאלים וסטא וקבליה – X 99 (8)

שינויים שבמחוז מניא- בני סויף XIV 76(4-5)

העברת ראס קסם XIV 119(23/4); XV 79(8-9)

שינויים במרכז מודירית מנופיה XVI 47(6-7)

אל-הלה: היום מחלוקת בין טהטא וטמא XVII 20(28/9)

שינויים במחוז ואדי חלפא XVII 38(3-4)

שיפוט שבטי באל-הלה בימי מחמד עלי XVII 22(2-10)

מוסדות

בכפרים- X 65(19-20) , XI 2(8f), 7(1-3), 83(19-21)

מוסדות ערי שדה – XVI 88 (19-30); X 58(12-16)

XI 52 (16-20); XI 93(13-18); XII 65(37)-66(1)

דיואן אל-מדיריה: שינוי מקומו – XII 147(31-32); XIV 115(22/3)

מוסדות מרכז- XI 94(35-36), XII 56(1), 118(36); XIV 48(8-9); XIV 54(2), 64(37)-65(1), 125 (29-30); XV 7(23-24), 18 (28-33); XVI 47 (11-16); XVI 65 (37)-66(1), 80(34-35); XVII 38(5-6)

ראיס מג'לס אל-מרכז- XII 127(13-14)

מרכז קסם – מרכז חאכם אל-חט, דיואן קסם – XIII 40 (24); XV 79(9); XVII 5(6)

צ'בטיה – XII 47(33), 127(10); XII 2(6); XIV 64(37), 125(29)etc

מוסדות המודריה (טנטא) XV 89(32-35), 95(3-8); XVI 47(13-15), 55(3-8); XIII 47 (15-18); XIV 115(22-23), 121(7-10)

פוליטי

אל-מחאכם אל-שרעיה באל-ע'רביה: מקומות, סמכות XV 18 (28-33)

אל-מחאכם אל-שרעיה באל-דקהליה XV 89(33-35)

באל-מנופיה XVI 47(11-15)

באל-מניא XVI 55(4-8)

מוסדות השכונות בקהיר I 86(22)-87(1)

מכתב בוסטה, טלגרף XV 5(11),(20/21)

מג'לס לל-דעאוא ולל-משיח'ה

VIII 13(32), 26(4), (23), 95(23); IX 15(35), 78(5), 83(9); X 42(27-28), 43(27), 43(35), 95(22); XI 6(37), 94(35-36), 99(9); XII 57(28/9), 125(7), 127(7/8), 134(24); XIII 6(30), 7(1), 24(14), 26(34), 27(3-4), 28(15), 33(31/2), 61(14); XVI 48(9), 50 (12), 54(2), 99(1), 125(30); XV 7(16), 7(23/24), 45(23); XVI 60(11), 64(11) [79(13)], 80(34/5); XVII 28(37)-29(1);

"אל-מג'לס" XI 18(19)

קאצ'י שבטי XII 22(2-10)

מחאכם שרעיה XVI 47(11)

כפרים וערי שדה: ובהא קאצ'י

VIII 50(22); IX 37(33,36), 97(36); XI 14(14-15), 69(31); [XII 112(17)]; XIV 40(27/9); XIV 125(29-30)

מחכמה שרעיה (חלוקתן במחוזות שונים)

XI 2(8-11), 7(1-3); XI 18(19), 69(31/2), 83(19-21), 94(36); XII 47(33), 56(1), 118(36); XIV 65(1)

מחל לנאאב אל-קאצ'י XI 2(14-15); XIII 24(9)

קאצ'י שרעי בח'תם מן אל-מירי XII 54(16)

תפקידי אמאם, ח'טיב, מאזון, קאצ'י וכו' במשפחה אחת IX 37(33-36)

אמאמים אצל אל-הלה משרת מצ'איפ XVII 25(18/22)

קאצ'י ניאבה XV 79(12)

 

כפרים חדשים ואופן ייסודם

אל-אבראהימיה: אנשי מוריאה שהובאו ע"י אבראהים פחה VIII 13(22-34)

אבעאדיאת: בחיירה X 32(27-30)

בני אבאזה משבט עאאז XIV 5(6-7),(15-16),(18-19)

עזבת שלקאן, עזבת אל-מנאשא – צבא בראג' וכו' XIV 48(13)-49(10), 49(36)-50(4)

בנית כפר חדש בגלל שינוי אפיק הנילוס XVII 17(8-9)

מעבר לכפר אחר IX 37(30-33), 38(1-7), 43(24); XI 83(26-28)

פינוי תושבים כדי להפוך כפר למבצר (שלקאן)- XII 134(28-30)

התפתחות של כפר במאה ה-19, גורמים XIV 76(13-14)

תושבי כפרים – ערב VIII 28(11f); X 52(26), 69(20-21); XII 144(34); XIII 7(4-7), 60(29); XIV 98(32/3), 99(6-10)

תמסכ בעואאד אל-ערב IX 94(18)

תושבי כפרים – ערב (יסאקון סוק אל-פלאחין) XI 69(3), 70(4); XII 63(15); XVII 57(14); X 69(25)

מלאבס אהלהא כמלאבס אל-ערב- X 84(22/3)

ייחוס לשבטי ערב (וראה אל-הלה) (X 98(24f

ערב…אכת'רהם מן אל-עבאביד XI 2(2-3)

ערב- סכסוכים עם ערב אחרים עד תקופת מחמד עלי XI 99(11-12)

ערב אולאד אבי מחרוס בסוהאג'- זכויותיהם וחובותיהם XII 69(19-26)

מונחי בנייה

בעצ' מנאזלהא משיד כמנאזל אל-בנאדר- XII 9(33-34)

בלדה כבירה להא שבה באל-מדן- XII 18(36)

בלדה כבירה ד'את אבניה אעלא מן אבניה אל-אריאף – XII 51(31)

מבאני מושידה ד'את שבאביכ ומלאקף להא שבה מבאני אל-אחצאר- XII 54(16)

דורהא ….עלא דור ואחד ע'יר מתלאצקה- XII 133(24)

שוברא בלולה אל-מנופיה, ויתבעהא קריה צע'ירה יקאל להא כפר שברא בלולה XII 116,117(2)

שיבין אל-כום בלדה כבירה- XII 147(19,32)

קריה מתוסטה – XII 115(7)

בניה חדשה: אבניה עט'ימה בחאראת מעתדלה ושוארע – XVII 17(8-9)

סקופהא מן ח'שב אל-נחיל וג'ריד (שרקיה) – XII 57(28); XIV 67(32)

בעצ' אהלהא יסכנון אל-אח'צאצ ואל-ח'יוש XII 63(24)

צורת הבניה בשרקיה וקברי מצרים בכלל XIII 63(17-20)

אבניתהא באל-לין ופיהא ע'רף קלילה- XV 11(32)

אל-בלאד אלאתי אעתנא בהא מחמד עלי ואג'רא פיהא אל-תנט'ים- XVII 4(36)-5(4)

אעט'ם אל-אבניא אל-אריאף ושוארעהא וחאראתהא מתסעה לאנהא כאנת מן בלאד אל-מלתזמין- XVII 6(8-10)

כפרים שהפכו לערים סמנוד, פשן: סימני ההיכר – XII 46; XIV 76(11-13)

שני כפרים שהתאחדו והפכו כפר אחד XII 125(4-5)

שתי קומות –XIII 27(24), 31(35), 33(13); XIV 52(27), 141(15-16); XV 7(10), 7(29), 35(12)

מנזאלהא צ'יקה משחונה באל-סכאן- XVI 90(25-26)

הסקה – שרקיה- XIII 63


מונחים

 

בלדה – VIII 13(22), 15(17), 19(26), 26(37), 28(36), 78(5); IX 13(35); XVI 90(24); XVII 3 (7); XI 64(32), 94 (34); XII 6(28); 40(1), 46(22), 55(37);

XIII 24(17); XIV 48(8), 54(12), 67(31), 100(14), 103(33), 119(21), 125(28), 140(29); XV 5(9), 14(34), 7(19), 38(13), 47(10); XVI 47(6), 65(39), 79(12)

בלדה כבירה- IX 14(7), 36(9), 78(13), 91(15); X 65(18-19); IX 94(4); XIV 63(32); IX 97(23); XI 6(36), 18(17); XII 18(36), 51(31), 147(19)

בלידה – XII 128(31); XIII 44(3), 60(14); VIII 59(26/7); XIV 104(4); XVI 67(5)

כפר- VIII 13(29), 26(19), 86(29-31); IX 13(36), 87(5); X 21(22), 32(29); XII 6(23-24), 34(35), 57(27/9), 62(16-17), 114(14/15), 117(2), 122(20); XII 6 (37), 24(12), 31(15), 34(18); XIV 2(4),(6)f, 5(6/7), 6 (23/4), 51(3), 53(19-20), 64(35/36);

XIV 67(35), 99(4-5), 100(16); XV 14(33/4), 38(18); XV 46(5), 46(18), 70(16); XVI 64(12), 81(23); XVII 7(3), 21(3), (5-6), 23(22/3), 23(25), 23(29), 57(12), 58(4)

נג'ע- X 13(35), 99(9f); XI82(24); XIV 38(2); XIV 95(3); XVII 7(6), (13)

נזלה – IX 7(19); XII 2(28)-3(1), 37(10), 69(19); XIII 40(31); XIV 53(20); XV 70(14), 93(34); XVII 7(13), 20(35/6), 56(12/13)

קריה- VIII 15(8), 17(32), 18(27), 21(35), 25(12), 26(1,5,27), 28(8), 33(8); [1]XV 68(32); 100(17); XV 7(9)[2]; XVII 6(7); XVII 56(11/2)

קריה כבירה- VIII 73(19); XII 44(33), 45(1); XIV 64(37); XII 61(37)

קריה צע'ירה XVI 82(8)

מנשאה X69(14)[11]; XV 78ff

עזבה- IX 30(14); X 58(4); XI 53(4), 82(10), (15); XII 112(24), 130(21); XIII 34(20), 41(2); XIV 4(36), 48(13-26), 49(36)-50(4), 93(22/3)[3]; XV 10(8), 12(25), 17(21), 34(22)

נאחיה- VIII 26(19); IX 30(29); X 54(16); XII 132(12-13), 133(4-6)f

בנדר- VIII 79(29) ; XII [9(33-34)!] ; XIII 59(33); XIV 76(11)

קצבה- XII 103(3); XV 18(24)

מדינה כבירה- IX 92(16); XI 23(11); XIV 120(37)-121(1)

מדינה – VIII 59(13), 72(1), 70(26), 76(31); XII 111(33); XIV 45(4), 75/6; XIV 134(18)

בלד- VIII 35(3-4), 44(34)

כום XV 12f

כפר- נג'ע X43 (34/5); 65(26)

חצה – XII 6(24)

כרסי XII 111(33), 112(25/26)

משע'ול אל-סום (5,000), קריה, מצלחה (3,000), בלדה XV 45

מנשאה: מאבד במשך הזמן כינוי זה XV 79(1-2), היום רק נבדה-כוופה. לעומת זאת, כנראה הרבה חדשים, שכן מובארכ מביא מעטים המצויים ב-Dic Geg, הכנסיות הוקמו בהם בתקופת סעיד XV 87(37)-88(10)

ע'נדאק  X 69(27), 72(35), 99(26); XII 137(30); XVII 33(6),(17)

טין- XIV6 (30)

מורדה- XV 38(19)

כינויים מסויימים לכפרים באזורים מסויימים:

דירב- גרביה, דהקליה, ציר אסיוט, ג'רג'א

זאויה- מניא, מנפיה, בחירה, גנו, בני סויף, אסיוט, אולאד, גרגא

כפר- מצרים תחתית בלבד, בעיקר שרקיה , גרביה ודהקליה

כום- בחיירה , גרגא, קנא, גרביה, מחלה, גרביה בחרייה

סג'ע – ג'רג'א

 בנייה, חלוקה פנימית, חאראת, כפרים מבוצרים

 

חאראת – סמנוד: IX37(23), (35-36); XII 47(34), 48(2-16), (19-21), 49(8)

"ג'מיע חאראתהא מפתוחה אלא אל-שמאל"- XI 99(9)

חאראת מיוחדות לנוצרים- IX 87(18)

קבוצות תושבים שונות באיזורים שונים של הכפר- XII 37(5-6)

רחוב אחד העובר את הכפר – X39 (12); XI 45(10-11,16); XIV (35-36)

כפרים מבוצרים בגלל ריב בין צואמעה וונאתנה עד למאה ה-19 (בטחון מאז מחמד עלי) –

IX 84(26f)-85(1-6)

צורת בנייה: חאראת צ'יקה [4]IX 98(2); XII 47(33), 112(17)

דאר אוסיה בעבר X 104(17); XV 35(7-8)

דואר אוסיה: IX 37(22); X 26(2-3); XII 20(30), 37(7), 58(31), 59(14); XII 126(7), 126(15); XIII 62(30), 108(12); XIV 119 (17); XV 26(26), 31(11); XVI 56(24), 56(32/3), 60(18), 62(22), 63(34), 64(8), 65(23/4), 68(31), 69(24), 80(12), 82(5), 84(16); XVII 25(37)-26(1), 28(35)

דואר ג'פלכ X 97(3); XIV 49(33)

ג'פלכ בהא דואר ללמואשי XII 123 (23-24)

דיואן ג'פלכ XV 27(4-5); XVII 28(34)

דיואן תפתיש ללעהדה XII127(12)

"דאר" XII 54(15)

דואר- VIII 37(22); X 72 (37), 104 (17),(22), 105 (33); XI 5 (20), 72(26); XII 95(33), 97(17-18),[5] 132(27)[6]; XIII 34 (17); XIV 37(14),[7] 119 (17); XV 35(10), 73(9), 88(12); XIV 85(2);

סראי XII 58(31), 66(22/3), 104(18), 120(1f); XIV 76(27-31), 90(26)

כשכ XII 35(18-19); XII 47(12); XIV 51(28)

קצר

קצר – לשם הארחה בימי מולד XI 7(3-7);

דמנהור XI 23(16/17)

קצר כקצור מצר 69(33); XII 2(10), 45(21/2) XI

אסיוט XII 103 (3-4)

XII 49(4-7); 49(27); 54(15); 66(22) 119(14)(16), 133(7/8), 137(28), 147(30-31), 148(10-11); XIII 7(3), 34(18), 47(12-15), 51 (31-33), 53(26); XIV 51(9), 51(26), 53(15), 53 (23), 76(9), 76 (25), 83(3), 103(15), 108 (7), 121(8-10); XV 7(8), 11(26), 15(27), 18(26/27)[8], 46(16), 70(25), 70(29),[9] (33), 79(10),[10] 88(6), 90(6); XVI 55(10[11])(17), 60(5); XVII 3(17)-(21), 7(11)[12], 20(4/5), 10(12), 21(7/8), 22(29), 33(9)[13]

מנזל לל-מירי תנזלה אל-חכאם XV7(23)

סראי XVI 60(3); XVII 3(16); XVIII 11(20),(25f)

דואר (ללצ'דיופ)- XVII 9(26), 22(1), 23(4)

 עבודה חקלאית

אם דומה (איזור גרגא) VIII 83(15)- 84(36)

(עבודות, שכר עבודה, מידות, מונחים)

(קבאלה, ע'יט, גידול בהמות וכו' )

גידול בקר (ג'ואמיס) באיזור ברלא עד לעיבודו IX 79(6-33)

בנג'א – שונות IX 85 (17-28);(32)- 86(8)

גידול טבק- X 66(4-11)

גידול בהמות ועוד באזור אבו-תיג XI 92 (23-26)

השקאה חריש וכו' באזור אבו תיג XII 3(7-15)

גידול סמאר בפיום XII 62(4-8)

גידול ירקות בגיזה XV 4(37)-5(4)

שראקי בעבר ובהווה XII 130(10)-132(10)

השקאה:

הכנסת סאקיה בבחירה XVII 65(15-18)

סקיה אסטואניה (טארות)- XIII 28

תעלת סוהאג'יה XII 66/7

השקאה בפיום – XII 97f; XIII 41/2; XIV 36; XV 15/6; XVI 62/3; XVII 26

השקאה בבחירה XIV 52

אל-בלסם – XV 53/4

ח'נט'ל– XIV 119

אל-קלקאס- XII 138-140; XIV 64

עבודות כפייה

עבודות כפייה בדוים משוחררים, סוגים XII 97(23-25); XVII (14-15)

המונופול של מחמד עלי וביצועו בכפרים- XIV 36(20-25)

 

מקצועות מיוחדים

כפריים כפועלי גינון בקהיר –X 31(25); XVII 58(5)

עובדי הדאירה- XI 74 (19-20); XV 46(7-8)

פועלים בבתי החרושת בקהיר XVI 84(27)

אנשי כפר מושה באסיוט-סבלים בקהיר XVI 90(26-27)

שיח'ים בדוים מעסיקים פלאחים XVII 33(16-17)

אע'לב אהלהא נותיה (וגם שודדים)- XV 46(17-19); XVI 65(34); XVII 59(1-2)

בעצ' אהלהא מלאחון- XVI 72(25); XVII 61 (33-34)

מן בלאד אל-מלתזמין– XI 92(22); XVII 6(8-10,13)

בית מן ביות אל-מלתזמין- XII 24(9)

ח'פארת בנדר קנא וסאחלהא וצ'ואחיהא פי אלתזאם אהל אל-חזמה XII 129(14)

וט'יפה יתוארת'ונהא והי אל-דלאלה פי אל-ג'סר אל-סלטאני: בעבר בשכר, עתה תמורת שחרור מעמאליאת – XII 130(21-24)

אלתזאם- [14]XIII 2(16-20); XIV 72(23-24); 84(10)

מלאכה

VIII 13(31), 18(30), 26(22), 27(2), 29(3), 33(11), 44(15), (28), 45(1-4), 49(30-32), 50(23), 50(34/6), 60(13-15)[60(29-36)], 67(11-19), 70[3-](7), 73(32), 81(31-32), 85(5), 95(24), 102(11-13)

פרבר של קהיר – 86(31-35) VIII

טאחון הואא- XV 7 (17)

פאוריקה אנגליזיה לעצר אל-קצב- IX 98(7-13)

 

IX 2 (13/4), 3(27), 7(33,35),14(8-9), 15(3), 15(36), 37(20,22), 61(8), 63(12-13), 65(24)*, 66(20), 78(4), 79(35/6)*, 80(20), 82(4-9), 82(26,28-29), 85(14/5),

 87(19-20), [90(14-17)], 92(5-6), 94(16-17), 97 (21-22), 97(26-27), 98(1)*, 98(24-25)

X 25(8/9)[15], 26(2), 43(7-8), 52(35), 58(5), 66(18-19), [69(30-32)], 72(30), 75(31), 75(35-36), 89(16), 84(22)

XI 14(7-8),(31), 17(18), 18(19-20, 23), 35(36), 57(20-28)*, 65(29), 67(6), 67(21/2), 71(16-17), 72(26/7), 90(35/6), 92(9), 92(29), 93(1), 94(27), [95(12-13)][16]

XII 2(6),* 3(1), 6(27), 7(6-7)*, 19(16-18), 19(37)-20(1), 20(5-8), 20(32), 35(19), 37(7), 39(27), 44(9-11), 44(36-37), 50(13-15), 51(32), 54(14-15), 57(30-31), 62(3-4), 95(36/7), 112(14/5), 114(13), 115(7-9), 115(17), 117(36), 123(18), 124(11), 127(9), 132(29-30), 133(36-37), 134(26), 138(27), 143(10-11), [148(3-4)][17]

XIII 7(2), 24(17), 28(17), 32(32-34), 40(28),(29), 41(34), 44(19)

XIV 36(20-22), (31-32), 37(14), 37(18), 38(1), 48(35), 49(5-7), 50(1), 50(11-12), 63(30), 65(1-3), 67(34/5), 69(4), 97(28), 98(28), 99(3-4), 100(21), 104(1,3), 108(8), 114(24/5), 119(17-18), 119(20), 125(31), 141(18); XV 4(36-37), 7(18), 7(23)(26), 13(5), 17(35), 35(20), 45(22), 46(22), 47(12), 69(19), 69(30), 70(4), 74(14/5), 79(7),(12), 88(9); XVI 47(9-11),(35-)-48(4), 50(13-14), 60(13), 62(28), 63(18-19), 64(5-6), 64(11), 65(4), 65(11), 69(24), 72(29), 79(14/5), 81 (2), 81 (27), 84(4), 84(31), 90(26); XVII 7(11), 7(17), 9(35-36), 10(2-3), 14(34), 15(12), 15(16), 21(6),(8), 28(37), 59(1-2), 61(33-34), 65(19)

 

* בעבר התבטלה במאה ה-19 (ראה במלאכה ובערי שדה)


תעשיה

(צאירה סניה)

VIII 26(30-36), 56(26), 57(9-15), 71(30f), 87(3-5); IX 3(29-31)-4(10), 99(12-19); X 12(27-30), 43(27/8); XI 81(31-37), 82(2-10); XII 40(4-6), 45(25-30), 127(11/12); XIII 27(32f), 33(23/5)

תעשיה ממשלתית אחרת:

IX 14(10-12), 66(24); XI 95(14-15)

פוריקת ואבור לחלג' אל-קטן

VIII 77(17); X 25(12), 66(23/4); XI 17(17), 89(14), 95(13-14), 95(24), 98(37); XII 49(1-2), 118(36), 122(14/5), 148(5-6); XII 2(9); XIII 33(22-25), 41(36), 63(4); XIV 4(17), 97(28), 103(14/5), 108(8); XV 11(29), 13(9), 25(33); XVI 48(7), 63(22), 64(17/8), 65(34), 66(1), 79(13), 80(35/6)

עצר בזר אל-סכאן – XI 17(17), 98(37)

ואבור לעצר אל-זית- VIII 77(17)

טאחונה – XV 10(8), 13(9), 26(18), 69(34), 70(19)

ואבור לאל-טחין – X 66(23); XII 49(3-4); XIII 63(4); XV 69(25/6)

ואבור דראסה XVI 63(22/3)

ורשה לאצלאח אל-אלאת אל-בח'ריה- XI 98(36/7); XV 6(31/2)

ורשת קמאש… ואל-אן הי זריבה לל-מואשי- XII 49(2-3)

ואבור לחלג' אל-קטן- XVI 72(7), 84(16/7); XVII 3(13), 15(10), 28(35)

פרנסת הכפרים ממחצבים מחצבות וכד': X 30(10), 83(30-35); XI 71(34); XIII 33(3); XV 7(3-4); XV 69(35/6)

התעשייה של טורא שהייתה מרכז צבאי- XIII 32(32)-33(12)

כנ"ל שלקאן – XIV 48(17-18)f

פוריקה לעצר אל-קצבXI 99(1-2); XII 63(21/2); XV 69(32)

פוריקת אקמשה מתרוכה- XIV 68(36)

פוריקה לחלג' אל-קטן ועצר אל-קצב XV 11(25/6)

דאירה סניה- XIV 77(9-10),(17/8), 97(28); XV 6(10), 27(4); XV 46(11-12),(15), 46(23)-47(3); 70(25-31), (35)

מעמל דג'אג', כוורות וברג' חמאם

VIII 17(34), 18(29), 26(6), 29(3), 32(22), 43(29), 44(27), 50(23), 56(24), 57(17), 71(11), 73(25), 77(1)

תאור גידול אפרוחים במצרים בעבר ובהווה : 4(14, 19-23)f; -7 (13)

IX 2(10), 3(14), 7(35), 30(31), 34(19), 37(20), 65(21), 79(36),85(13), 87(20), 99(26); X 25(8/9), 31(6), 42(4), 42(7),42(28), 44(13), 66(25),68(20),69(7), 84(14), 87(18), 93(14), XI 7(12), 14(7), 16(27), 18(19).

דמיאט52(20).

 57(20), 64(32/3), 65 (29) 76(3) Rashid, 90(24), 92(10), 92(23), 92 (34), 98(37). XII 3(30), 12 (27), 35(3), 35(6), 37(6), 49(10), 54(15), 59(13), 59(37), 115(13), 116(26), 117(1), 117(33), 117(36), 122(17), 122(17), 122(19), 124(11), 126(22)

ברג' חמאם:

IX 13(30), 78(15), 90(8), 90(13), 92(6), 99(7), (10), X 25(9), 51(36); XI 20(21), 71.(17). 71(19). 72(26). 74(18). 81(14-15), 82(29-31), 84(17/8), 99(22); XII 18(33), 35(6), 40(10), 37(6), 38(30), 43(20), 51(32), 54(15), 65(28), 95(34), 117(36), 123(18), 132(12), 137(10), 143(9), 145(21); XIII 31(21), 44(19), 61 (10), 62(1), 62(6), 62(15), XIV 54(22), 95(21), 100(15)(16), 114(24), 119(25), 141 (18), 142(21); XV 6(31), 12(9), 26(35), 32(1), 45(22), 70(34), 75(5)

XVI 60(6), 60(20), 61(15), 62(28), 64(13), 65(3-4), 85(6); XVII 16(31), 22(19), 23(32),57(13), 62 (2)

כוורות דבורים- IX 88(31f)

מעמל דג'אג'

XII 132(12), 137(12), 138(25), 145(18)

XIII 2(5-6), 40(16/7), 40(29), 61(10-11), 62(9)

XIV 37(18), 50(11), 63(25), 69(3), 83(5), 84(11), 84(17), 84(23), 104(3), 104(24), 117(9),[18] 119(17), 141(34)

XV 7(27), 11(37), 16(16), 17(34/5), 20(8-9),[19] 26(35), 31(29), 47(12), 87(36), 95(19-20)[20]

XVI 47(10)[21], 56(13), 56(30), 58(22), 59(32), 60(24), 63(8), 63(22), 65(31), 70(22), 72(29)

מסחר

 חנויות שווקים :

VIII 2(7-12), 13(31/2), 17(34), 18(30/31), 26(6-8), (22-24), 29(3-4), 32(23-24), 33(17-18), 50(22/3), 50(37)-51(2), 56(28-29), 59(30-31)[60(29f)], 66(35), 67(9-11) (30/2), 70(6-8), 71(11), 73(24/5), 79(30), 86(31/2)(34), 87(5), 95(22), 102(27); XVI 83(9); XVII 9(27), 15(7-8), 58(1)

ליס בהא סוק- XII 5(24), 63(20), 114 (24), 115(22), 137(31); VIII 15(10), 85(6); IX 98 (26); X 72 (17); 74(19); XIV 51(31); XV 51(31); XV 35(35/6)

מסחר עם בדוים- VIII 45(5-6), 60(36-37)

סוק בחואנית תבע אל-דאירה אל-סניה – VIII 26(33), [56(26)]

IX 3(24-26), 7(20-21), 7(34-35), 8(15), 14(2), 14(5-6), 14(9, 11, 18), 15(3-4), 15(36, 37), 16(19-20), 30(13 ,15), 30(31-32), 34(22), 37(20, 22), 65(23), 66(19), 66(31), 78(32), 83(11-12), 85(10-11), 90(9), 90(13), 94(7-12), 97(25), 98(5), 99(11);

X 5(12), 5(24-25), 5(29-30,32), 25(10-11)[22], 25(36), 40(16,17), 42(23-27), (28), 43(16), 57(21-22), 58(1), 65(19,20,35), 66(17,19), 66(23,26), 68(13-14), 69(13), 73(3), 73(5-6), 74(19), 87(18), 93(23), 97(9)

XI 2(3), 2(15-16), 3(24-25), 7(11-12), 14(6-9),(29-32), 16(27), 17(15)

17(18), 18(19,22-24[23]), 18(36), 36(2), 57(20), 64(32), 65(20), 65(25), 67(22, 29), 70(1), 74(21-22), 74(28), 81(29), 83(21/2), 92(9), 92(10-11), 92(26-27), 92(29-30), 92(36), 94(27), 95(10-12, 22/3), 99(2)

XII 2(6), 3(30), 6(27), 19(28-29), 20(2), 34(29)(31), 35(3-4), 35(6-7), 35(19), 37(6), 38(18), 44(8-9), 45(19), 47(26-27), 50(12-13), 51(31), 52(15), 54(16-21)[24], 56(1-3), 57(29-30), 57(35), 58(32), 59(14), 59(22), 62(2-4), 112(14), 118(37), 123(14), 126(29), 127(10), 128(29), 132(30), 133(37)-134(3), 134(24/6), 137(37), 138(16), 143(21/2), 147(33), 148(9)

XIII 7(2), 24(9-10), 27(24), 30(4), 31(13), 31(20), 32(32-35), 33(13-14), 33(37), 34(31), 40(25, 28 ,30-31), 41(32/3), 44(19-20), 61(10), 63(5), 63(23), 66(29-30)

 XIV 37(19), 48(10-11), 48(19-20), (22,28,29,35), 49(5,7-9), 50(1-3), 50(9-10),(12), 52(26), 54(3), 63(26), 63(34-36), 65(1-3), 68(5,16), 68(15-16), 68(37), 69(4)[76(10-11], 99(1-2), 103(32), 104(2-3), 104(36), 114(24/5), 119(18), 119(25/6/7), 125(31), 141(17/8)

XV 4(37), 5(5-6), 5(12-13), 6(3), 7(11), 7(22-25, 27), 16(16/7), 25(29-30), 25(37), 27(4), 29(13), 31(37), 35(13-14), 35(4), 38(16-18), 38(34-35), 44(5), 45(20), 45(22/3), 46(14), 46(22), 69(32),70(4),70(19-20), 70(22-24), 72(30-32), 74(10-11), 79(9-10 ,12)

XVI 47(9), 48(4-7), 50(13), 56(26), 60(7), 60(24), 66(2), 70(22), 79(14/5), 80(36)-18(2), 81(26-28), 84(4), 84(23), 90(26), (30-31)

XVII 3(8), 4(8), 5(5-7), 6(11), 7(5-6,16-18), 15(7-8), 15(16), 20(35), 21(5), 22(17), 23(26/7), 28(37), 29(1), 38(4), 38(7-11), 56(13), 58(4-5), 61(30-31)

שונה שון (אשואן):

XVII 38(5/6); XIV 36(19)(23), 65(2), 68(4), 76(18), 90(24); XV 5(11), 7(13-14), 14(37), 15(28), 38(19), 46(15), 89(35); XVII 3(20), 5(6), 22(12/3)

מסגד, ג'אמע, זאויה, מכתב

מסג'ד – VIII 13(31), 2(7), 17(34), 26(4), (24), 29(1), 32(22), 33(14); 44(22), 50(23), 56(24), 61(32), 66(36), 71(28), 76(21), 82(10), 95(22),(24/5), 103(26), 105(3)

מסג'ד- ג'אמע: הגדרה:

XII 19(2), 104(15); XIV 134(20)

ג'אמע-

VIII 18(29), 21(36), 22(27/8), 26(6), (37), 29(1-3), 33(10-11), (17), 43(29), 44(13), 44(22), 50(34), 54(25), 57(17), 71(9), 73(23), 76(37), 77(10), 77(17), 81(20), 82(8), 85(5), 86(35), 102(7)

מכאתב-

VIII 13(31), 18(29),26(4), (23), 44(13), 95(23), IX 15(36), 37(22-33), 78(4), 83(9-10), [92(10-12)] [93(29-30)], 94(5), 97(20), 97(25); X 39(25), 43(26), 52(6), 65(26), [65(32)][69(24)], 72(23), 95(22/3); XI 7(8), [14(9)-13], [69(32)] , [84(35)], 85(4), 88(11), 94(29), 95(7-8), 99(8); XII 35(19), [47(37)], 48(18-22), 51(32), 52(15), 57(28), 59(36), 125(7), 127(7), 128(22-24), 129(16), 134(24), 137(29), 148(6-7); XIII 6(30), 7(1), 24(15), 26(34), 27(3), 28(15), 33(20-22), 61(14), XIV [4(1-2)], 50 (10), 52(2), 67(34), 99(1), 119(24/5), 125(30), XV 40(1-2), 45(20), 45(23), 69(18), 70(3)

מסג'ד/ג'אמע

IX 2(8-9), 3(14), 3(19), 3(23), 7 (22), 7(17-28), 8 (15), 13(37), 14(4), 14(8), 14(21), 15(3), 15(6), 15(35-36), 16(19), 17(22), 30(13), 30(31)(34), 34(20), 36(23), 37(18), 37(19), 61 (7), 63(11), 63(11), 63(19)(20), 66(31), 67(18), 77(34-35), 78(4), 78(15), 78(30-31), 79(34/5), 80(20), 82(3), 82(24), 83(9), 84(8), 84(19), 87(17-18), 87(22), 90(7-8), 90(13), 90(20), 91(1), 91(6) [92(10-12)], 93(25)(29), [93(33)], 94(5), 97(20), 97(24/5), 98(23), 99(5), 99(7), 99(11)[25], 99(20), 99(25-26).

X 5 (24), 5(28/9), 6 (28), 11(19), 12(26), 25(8), 25(8), 25(32-33), 26(2), 30(9), 31(6), 31(23), 32(15), 39912-13, 19-20), 39(30), 40(15), 40(32), 41(36), 42(4), 42(7), 42(9), 42(22), 43(26), 44(5), 44(12-13), 51(32), 51(36), 52(1), 52(3), 52(6), 52(33)[26],

X [55((31-32)], 55(37), 56(2), 57(24), 57(35/6), 58(3), 69(27), 65(17), 65(21-23), 65(32), 65(37), 66(14/5),66(2), 68(7), 68(20), 69(5-7), [69(14-15)], 69(20), 69(24), 70(15), 71(33), 72(16), 72(20), 72(23), 72(29), 75(20), 75(30), [83(35)] 84(14), 87(15-16),(18), 93(29-30), 96(7), 97(3), 100(25)

XI [2(13)], 3(21), 3(24), 5(4-5),5(19), 7 (13f), 13(18), 14(9-13), 16(25-26), 17(13), 17(17), 17(32), 18(19), 18(36), 20(10), 20(21), 22(8), 22(10/11), 22(14), 22(21), 35(28), 35(35), 36(2), 36(5), 57(18-20),65(20), 65(22), 65(28/9), 67(21), 69(32), 70(3), 71(1), 71(25), 72(11), 72(13), 72(25), 73(23), 74(2), 81(37), 82(29), 82(35), 82(37), 84(4), 84(13-16), 90(24), 90(27), 90(28), 90(30), 90(32),90(34), 91(23), 91(25),91(36), 92(7), 92(23), 9(29), 92(33), 94(37), 95(3), 99(8), 99(20), 99(22)

XII 2(5)(10), 3 (3), 3 (29), 4(30), 5 (18), 6(25-27), 6 (33-35), 9 (33), 12(3), 12(25-27), 18(33), 18(34), 19(2-10), 19(20-22), 19(33), 20(30), 34(28) 34(32), 35(3), 35(5), 35(9), 35(11), 35(13), 35(19), 37(5-6), 38(16), 38(18), 38(27), 39(27), 39(32), 39(35), 39(37), 40(3), 40(10), 40(14), 43(15), 43(18), 43(20), 43(24), 43(26), 44 (8), 44(13), 44 (17), 44(27), 44(34), 45(24), 47(33)-48(13), 51(32), 52(15), 52(17), 54(10-12),56(1), 56(13), 57(23), 57(25), 57(28), 57(34), 58(20), 58(30), 58(36), 59(4), 59(8), 59(13), 59(25/6), 62(28), 62(30), 63(15), 65(28), 69(21), 95(37), 97(17), 97(33), 112(15), 114(12), 114(24), 115(12), 115(20), 115(34), 115(36), 116(26), 116(29), 116(31), 116(33), 116(35), 117(26), 117(29), 117(31), 117(33), 117(36), 118(36), 122(13), 122(14), 122(17), 122(19), 123(10(123(12), 123(15), 123(17), 123(23), 124(2), 124(10), 124(32), 124(34), 125(7), 126(4), 126(5), 126(7),126(11), 126(15), 126(20), 126(21/2), 126(24), 127(7), 127(16)(24), 128(32), 129(16), 129(17), 129(27), 130(6), 132(12), 132(26/7), 132(37), 133(23), 134(24), 137(10), 137(12), 137(17), 137(20), 137(24), 137(28), 137(36), 138(6-7), 138(13), 138(22-24), 143(8), 143(12/3), 143(27), 144(27), 144(30), 145(16), 145(18), 145(19), 147(34), 148(2)

XIII 2 (5),6(30),6(33),7(1),24(8), 24(12), 24(15), 24(19), 27(1), 27(3),27(9), 27(10), 27(16), 27(19), 27(24),28(14/5), 28(23), 28(33), [29(24)] 29(27), 29(29), 30(3), 31(11), 31(13), 31(18), 31(19-20), 31(36), 33(14-22), 34(14), [34(18)] 34(31), 40(15), 40(25), 41(5), 41(33), 44(4), 44(19), 45(27), 59(23), 61(13), 61(16), 61(33), 61(37), 62(6), 62(8), 62(15), 62(16/7), 62(21), 62(29), 66(29), 67(2), 67(4), 69(1), 90(18), 90(20)

XV 26(37), 27(3), 27(9), 29(10), 29(12), 31(11), 31(29), 31(32), 31(37), 32(28), 34(12), 34(14), 34(18), 34(24), 34(24), 34(25/6), 35(7), 35(9), 35(12), 35(34), 38(16), 38(34), 39(1), 44(4-5), 45(15/6), 45(19), 45(22), 45(30), 46(6), 46(21), 47(12), 69(18), 69(34), 70(6),70(12), 70(14),70(19), 70(22), 70(34), 72(16f, 26-27), 73(37), 74(9), 74(14), 75(5), 79(9), 79(35),87(31), 87(37), 88(2), 88(4), 88(6), 88(8), 88(12), 93(32), 93(34), 99(7)

XVI 47(18-30), 50(9), 50(13), 50(16), 56(11), 56(24), 56(32), 58(22), 58(23), 58(27), 59(32), 59(34), 59(37), 60(5), 60(10), 60(18), 60(20), 60(22), 60(24), 60(26), 60(30), 61(20), 61(37),62(2),62(14), 62(16), 62(18), 62(22), 62(25), 62(28), 63(15), 63(17), 63(27), 63(34), 64(5), 64(8), 64(10), 64(13), 64(17), 64(37), 65(1),65(11),65(17),65(23),65(26)65(28), 65(31),65(34),65(36)

XIV 2(5), 3(22), 4(1), 4(13), 5(7), 5(16), 36(19), 37(14), 37(18), 37(36), 38(1), 39(27), 48(11), 49(35), 50(10-11), 51(3), 51(22-23), 53(15), 53(17), 54(2), 54(22), 54(25), 63(20), 63(22), 63(25), 63(28), 63(29), 63(34), 664(1), 64(4), 64(6), 64(8), 65(1), 67(33), 68(15), 68(17), 68(37)-69(1), 70(30), 71(1), 75(24), 75(26), [76(9)], 77(19), 84(10), 84(17), 84(23), 84(32), 95(2), 95(15-18), 97(19), 97(22), 97(24), 98(27), 98(31), 100(15), 100(24), 103(31), 103(36), 104(23/4), 108(6), 108(12), [113(34/5)], 114(23), 119(16), 119(24), 125(30), 141(14/15), 141(34), 142(21)

XV 4(26), 4(35), 5(37), 6(5), 6(10), 7(6), [7(8)], [7(10/1)], 7(16), 7(20/21), 7(29), 10(10), 11(32-37), 12(30), 13(6), [13(8)], 14(5), 14(6), 14(12), 14(17), 14(25), 14(30), 14(34), 14(37), 16(15/16), 17(34), 25(29), 25(33), 26(18), 26(18), 26(26), 26(34/5)

XVI 66(20), 66(25), 66(35), 66(38), 66(37), 68(10), 68(13), 68(29), 68(36), 69(5), 69(23), 70(9), 70(22), 72(20/21), 72(27), 72(29), 73(16), 78(18), 78(20), 78(22), 78(23), 78(26), 79(2), 79(12), 80(7), 80(10), 80(12), 80(24), 80(31), 80(36), 81(4), 81(25), 82(5), 82(7), 82(9), 82(11), 82 (14), 82(18), 82(28), 83(9), 83(36), 84(3), 84(6), 84(16), 84(20), 84(23), 84(35), 85(2), 85(5), 85(12-13), 90(25)

XVII 3(9-12), 5(5), 5(15), 6(10), 7(5), 7(14), 7(20), 7(21), 7(36), 8(15), 8(17), 8(19), [9(25-26)], 9(36), 13(10), 14(31), 15(10), 15(12), 15(15), 16(31), 17(12), 21(6), 22(1), 22(16), [22(30-31)], 23(23), 23(26), 23(28) ,23(29), 23(32), 23(33), 23(35), 25(24), 25(27), 26(1), 26(18), 28(35), 38(6), 56(13/4), 57(10), 57(13), 57(15), 58(1), 58(4),62(2)

זואיא

X 25(33), 58(3), 65(21), 66(23),69(6); XI 16(26), 18(19), 20(21), 57(20), 71(11), 83(25), 83(32), 83(34), 84(6), 84(8), 84(10), 91(21), 91(27), 91(34), 92(1), 92(6), 92(16), 92(33), 95(4-9); VIII 15(10), 73(24), 81(20); IX 2(10), 14(38), 65(21), 78(35/4), 83(9), 94(3), 99(26)

XII 6(26), 18(34), 19(8-10), 19(34/35), 34(28), 44(17/18), 47(33), 48(13-16), 54(12), 59(26), 112(15), 115(12), 118(36), 124(4), 126(17), 129(20), 138(13), 138(24), 143(8), 144(25), 144(30), 144(32), 147(34)

XIII 2(5-6), 6(35), 26(33/34), 26(36), 30(3), 40(15), 43(37), 61(20), 62(9), 62(19), 62(27), 63(4), 103(14), 114(23); XIV 141(34); XV 6(35),7(3), 12(17/8), 12(20), 12(32), 14(14), 14(16), 14(19), 14(23), 17(22), 17(34), 29(14), 34(20), 35(12), 45(17), 45(22), 45(30), 73(36), 75(5), 93(37); XV 95(18); XIV 115(26), 121(16); XV 19(35), 91(11-13); XII 94(20-24), 104(15); XIII 47(6-9); XVI 61(15), 62(2), 69(1), 69(35), 72(32), 84(3), 85(14); XVII 2(6), 5(5), 7(36), 25(27)

מכאתב- XVI 60(10), 64(11), 72(32), 72(10), 90(25)

XVII 3(12-13), 22(16), 25(17), 28(37)

מדרסה XVII 38(6)

מצ'יפה

מספר מצ'איף בכפר אחד VIII 28(22); X(90(7), 99(21)

פיה מצ'איפ לעמום אל-נאס- IX 84(18)

מצ'איף X 40(16); XI 84(13); XII 4(30), 69(21)[27]; XIII 52(11[28]); XIV 51(29); XV 74(14); XVI 90(32); XVII 7(5),(20), 8(19); VIII 57(18-19), 37(18); X 44(8)[29]; X 98(19-21); XI 7(8), 69(33), 70(5), 92(17-18), 99(15); XII 2(10), 96(12); XIV 2(13), 37(19-20), 69(1-2); XVII 20(34), 22(20), 23(23), 23(26), 23(28/9), 23(32)(33-35)

מצ'יפה של שיח' צופי XII 34(32/3)

מצ'איפ של פלאח עשיר, רג'ל מן כראם אל-ערב IX 92(10); XII 63(24/5)

פנדק – IX 14(9), 92(17); XI 75(37),[30] 94(25)

לוכאנדאת (ערי שדה, זרים!) XII 74(27), 94(28-31); XVI 55(13)

מצ'יפה (בלי שום ציון נוסף) – XIV 95(18-20)[31]; VIII 33(1), 105(3)

אבניה משידה במנאט'ר מבלטה ומצ'איפ מתסעה וכרם פיהא אל-אמיר ואל-פקיר – XIV 2(13-14)

מצ'יפה של פקיד או סוחר- XIII 62(9-10), 66(29); XV 77(19)

מצ'יפה משהורה של קאדי – XIII 52(24/5); XVI 80(28/9)

מצ'יפה מתסעה בהא זואיה ללצלאה XII 129(20)

מצ'יפה מתסעה משתמלה עלא מצאטב ומנאט'ר אלמעדה ללצ'יופ- XI 67(21/2)

מנאט'ר ללצ'יופ בדלא מן אל-מצאטב אל-קדימה- IX 4(18-19)

מנט'ארה XII 2(10); X 37(19), 84(19), 87(16)

מנט'רה של משפחה עשירה – XIV 103(37)

מנט'רה של הקאדי – XIII 40(29)

סביל לעוברי אורח- [32]XII 130(6); XIII 24(10)[33]; XIV 104(25-27)

אדמות לאטעאם אל-טעאם, ג'אמע בתוך דאר צ'יאפה XIV 116 (31-33)

בית סלאמה אל-עטון פיה מצ'יפה מתסעה ומסג'ד עאמר- XVII 7(14/5)

אמאם ח'טיב משרת מצ'יפה אצל אנשי אל-הלה XVII 25 (18-22)

מצ'איפ של משפחות עשירות או נכבדות:

XVI 65 (12); XVII 7(14-15), 21(1-2), 21(7), (20), 22(12/14)

מנט'רה- מנאט'ר- XV 18(27); XVII 22(14) (אל-מחלה)

מצאטב- XVI 65(12)

סביל – XV 20(3-4) (אל-מחלה)

 

עשירי ונכבדי הכפר

 

תיאורים מפורטים

אבו דומה (סוגי נכסים ולבוש)- VIII 82(13-26)

אולאד אבי מחפוט' חואנכה – X 84(16-19)

אולאד עבד אל-אל סאחל סילין- XII 2(9-28)

מלתזמים לשעבר VIII 103(26-29); X 56(10-12)

משיאח' ערב X 70 (1-3); X 169(32-35)

אולאד אל-מלתאזם XI 169(26)

XI 70(4-7), 82(22-24), 92(17-20); XII 95(37)- 96(14), 133(19-21), 137(24-30);

משפחת טלח'א XII 33 (15-30)

הארחה שיח' ערב XIV 51(10-22)

שומרי קבע משוחררים ממיסים XIV 51(22-29), 54(14-22); XV 4(33-35), 72(18-22);

XVII 7(5-6)[34], (7-13), (14-16), 10(4-9)

מעמדות בכפר במחוז קנא XI 64(34-37)

 

עיסוק:

פקידים וסוחרים VIII 2(7-9), 82(14,23,25-26)

פקידים VIII 57(18-19); X 69(11-12); XI 69(34); XII 2(9-28), 45(19-23), 137(24-30)

מציין במיוחד אחד מהמשפחה שלא קיבל משרות XI 2(22)

 

תאורי משפחות נכבדות ועשירות :

אבו חשיש – אל-מרצפי XV 41(2-15)

אל-הלה- XVII 20(36)-21(3), 21(7-26), (28)-22(16), (20-32), 23(23/4)

להם חסב ואעתבאר מן עדת אג'יאל XV 41(3)

פלאחים מתעשרים:

בני חמיל אבו סקית- מתאמנים כפקידים בונים ארמון; בנו צבורה אבו חמאדא – רוכשים נכסים מקימים בי"ס ומסגד IX 92(8-14), 93(25-31); XV 79(33-34)

כפר שהתעשר X 72(29)-73(2)

כפר עשיר אע'לאב אהלהא אצחאב יסאר XIV 142(21); XV 7(29-32); IX 93(25); XVII 6(10-11), 24(12-13)

פיהא אקבאט מוסרון – XV 14(20-21)

אדמות

 

שאריות המושאע (?) עיבוד משותף של "קבאלה" במצרים עילית (במקומות מסויימים) VIII 84(4-7)

בעבר המרעה משותף " היום" כבר לא VIII 83(30-32)

רישום קרקעות של מחמד עלי:

"נזלת פי אל-דפאתר עלא אסמה לסנה 1322" X 98(31)


שיח' הכפר

עמדה ומספר שייח'ים לכל חצה

אסיוט:

משאיח': ארבעה לכל ואחד רבעהא אחדהם עמדתה 105(9-10)

שיח' נצף אל-בלד XII 105 (7)

עמדתהא ואחד משאיח'הא XII 18(35), 105(6-7)

אולם על סחים אומר מבארכ אחד עמדהא (?) XII 12(28)

 

ראיס אל-משיח'ה בחארת אל-שיח' סלאמה XII 49(3,8)

שיח' עלא ג'זא מן אל-בלד….וכאן עמדתהא…אד' ד'אכ XII 49(14)

אחד משאאיח' אלבלד XII 148(6); XIII 33(19); XV 72(23)

שיח' אלבלד = שיח' אל ערב (שוארבי), קליוב: XIV 116(22,28), 117(37); XVII 21(24)

שיח' עלא נצף בלדה X 99(25)

מספר עמד בכפר אחד: XII 12(28); XIII 62(11)

ועמדהא אבראהים אבו יונס ואבראהים אל-סקעאן ראיס אל-משיח'ה ואל-ביומי משאלי נאט'ר זראאת אל-חפלכ.. ואל-סיד פארס ראיס מג'לס אל-דעאוא [טלח'א] XIII 33(31-32)

בעצ' עמדהא XVI 65(32)

עמדה של כמה כפרים XV 79(33-34)

ערי השדה: עמדה טנדתא אל-מנזלה XIII 47(7-8); XV 77(19)

"עמדה נצף חראם" XIII 41(24)

ארגון משאיח' אל-בלד ושיח' אל-משאיח' ע"י הצרפתים XIV 93(34-35)

ג'ברתי IV 106

אופן המינוי

"ורתבנא להא משאיח'" XIV 48(36)

VIII 13(27-28); X 32(22-23), 93(20-21), 98(32)

עלי חסב אצלה X99(25); XI 70(6); XVII 22(29)

עומדה של טהטא – ממשפחת בית מן משאיח' ערב ג'הינה XIII 52(23/4)

XIV 53(20-23)

תמורות בין שתי משפחות IX 86(28-37)

מעמד כלכלי חברתי- רכוש וקרקע

עמדה מבין המשפחות העשירות – הנכבדות

VIII 82(23), 102(28); IX 7(19-20); X 56(10-12), 65(24-25); XI 16(19-20), 70(4-6), XII 127(13-14), 129(17-18), 137(28); XIV 4(19-22),(24/5), 5(20-22); XV 47(4-5), 79(33/4) [IX 93(25f)]; XVII 7(10), 22(1), 22(22)(29)

מתוך משפחת משאיח' ערב ג'הינה XIII 52(23-24)

צאצאיו של פקיד גבוה (?) XII 62(14-16)

בעל רכוש קרקע IX 93(33-36); XI 5(22); XIII 41(35); XVI 53(21)(23); XV 34(29)

מצאצאי המולתזמים XIII 24(9)

בעל ואבור XIV 108(8); XV 7(16-17); XVI 62(25), 65(32); IX 78(6); X 93(19-20); XII 12(27/8), 127(13/4); XIII 27(20)

מחצרה לל-זית XII 148(6)

עצאראת קצב XII 44(14-15); XVII 7(11)

מעמל דג'אג' XI 7(12); XII 125(7/8)

ברג' חמאם XII 129(18)

מעמל לדולה אל-חריר XVI 84(3-4)

בונה ג'אמע IX 93(33); X 83(35); XI 14(10); XII 129(17/8); XIII 24(15); XIII 34(14); XIV 53(23); XV 7(16), 13(8); XVII 9(25/6)

בונה סביל XII 130(6-7)

תשלום מן הסוחרים העוברים XI 2(4-5)

שייח' אל-בלד ממשפחה נכבדה עשירה XVII 21(24)

דואר ומצ'יפה וזראעה מתסעה נחו אלף פדאן VIII 21(37)

קצר ומצ'יפה וחדיקה וזראעה מתסעה נחו אלף פדאן IX 14(4-5)

צאר עמדהא אל-אן … ובנוא אבניה משידה, ומלכוא אמלאכא כת'ירה IX 86(35-36)

ח'יל ח'דם, אבניה משידה, דואר, 150 פדאן X 72(33)-73(1)

קצר משיד ומצ'יפה מתסעה וסואק ועצארה ולה שהרה פי אל-כרם XI 16(20-21)

דואר מעד ללצ'יוף XII 97(17-18); XIV 37(16); XVII 9(26)

מחל צ'יאפה וקצר משיד וואבור לסקי אל-מזרועאת XIII 27(17)

קצר XIV 108(7)

נציג בקבלת אורחים XI 5(20-22); XVII 22(22/3),(31/2)

מנט'רה משידה IX 89(18-19)

מנזל צ'יאפה VIII 27(33); IX 79(35); X 32(23); XI 2(7), 35(35): XI 67(21/2); XII 44(14), 44(18), 57(34/5), 129(20); XIII [41(35/6)]; XV 6(10), 14(6), 27(3); XVI 56(13), 56(30), 84(20)

ג'נינה, חדיקה VIII 95(23); IX 14(22), 84(24), 85(16), 90(18); X 52(3), 58(3-4), 65(24/5), 65(32), 93(19-20); XI 2(7), 22(14), 35(36), 72(26); XII 18(34-35), 35(18-19), 44(15), 57(35), 59(5), 114(12/3), 117(31), 125(7/8); XV 27(2): XVI 56(28): 84(6): XVII 8(19):22(31)

בנייה טובה יותר באבן משאר תושבי הכפר ("כמו בקהיר"):

IX 7(26-27), 34(21); X 65(24-25), 72(37); XII 114(24), 148(10-11)

במקומות רבים מאוד מנזל משיד לעמדתהא X 54(16); XII 59(4)

כשכ XII 35(18-19)

דואר XI 5(20), 72(26); XII 44(18); XVI 85(2)

עמדה – פקיד (בתקופת מחמד עלי) VIII 105(5-6); IX 7(27), 14(13), 86(28); XII 44(14), 129(14-15); XIII 40(26/7)

עומדה – פקיד (בתקופת סעיד) IX 14(22-23): X 93(20): XVI 70(22/3)

גיוס בני המשאיח' X 93(21-22)

פקידות (בתקופת אסמאעיל) IX 34(21), 97(25-26), 99(21-23); X 54(16-17), 84(28); XI 2(5-6), 5(20), (22-23); XII 59(4-5), 148(9-10); XIII 27 (17), 27(20), 40(26/7); XV 34(27-29)

פי עהדתה ח'פארה אל-עתמור ולה עליה מרתב מן אל-דיואן ועואאד עלא אל-תג'אר אל-מארין בה

XI 2(4-5)

מציין במיוחד עומדה שנמנע מלקבל משרות בממשלה IX 93(36)

מרידות מאה 18-19

מרידות בכפרים בימי אסמאעיל XI 82(25-28)

מרידות במצרים עילית 1863/4 ו-1820/21 XII 44(19-25)

מרידות בדלתא בתחילת המאה (לפי ג'בארתי) XII 114(16-22)

מרידות במצרים עילית ב 1822/3 XIV 76(16-21)

בית המרחץ של חלואן

X 80(20)- 83(21)

מחירים 81(29)-82(1) X

ניהול ובעלות פיתוח (82(24-29 X

ניהול ובעלות פיתוח 82(30)- 83(21) X

עבודתו של Lane בקהיר מפי עוזרו המצרי: XI10(8)-13(9)

סעיד מוכר נכסי מדינה ביניהם בתים בכפר שהיו שוכנים בהם פקידים ומוסדות של השלטון

IX 84(20-24)

טבח הממלוכים לפי ג'ברתי XIV 72-73

ادخال اراضى الفىوم في الزّمام زمن الخذيو اسماعيل: " و اعطى منها ابعاديات و ما بقى الندرج في اطيان الدّائرة السنية (מקודם היו של הבדוים): XII133 (7-10)

כפרים לדוגמה של מחמד עלי:

ייסוד ג'פלכ ע"י סעיד פחה מאדמות האל-ח'זאן באלכסנדריה העוברות בירושה לטוסון (20,000 פדאן) VII 51 (120-22)

חלוקה לסעד-חראם/צואמעה ונאתנה וכדומה

 

מלחמות בניהם במאה ה-19 פסקו מאז שלטון מוחמד עלי: IX 84 (29)-85(6)

חלוקה לבדארי וסילין גאזור אבו תיג': XII 3(15-21)

סעד וחראם בדלתא, מלחמות בעבר, חלוקה לשני מחנות עד זמנו של מובארכ-

XII 116 (35)-117(1)

מלחמת סעד וחראם: שיח' נצף סעיד, עמדה נצף חראם XII 41 (11-31)

צואמקה וונאתנה באיזור אח'מים ומלחמות במאה התשע עשרה XVII 16(33)-17(4)

צפין צף אל-צואמקה וכו', מלחמות הפסיקו בימי מוחמד עלי XIV 54(14-18)

בעבר: לג'ארם ואל-חראם (צאלחיה) לפי אל-נאבלסי- XII 7(19-22)

שייח' חביב כביר נצף סעד (לפי ג'ברתי) X 102(35), 104(32)


מצרים עילית –מצרים תחתית

הבדל ברמת החינוך – IV 28(24-28)

הבדל ברמת החיים – IV 28-29

צעאידה בקהיר (אנשי מחוז אסיוט) – XVI 90 (26-27); IX 94(8-11, 24-25)

צעאידה בסואץ –XII 93(16)


[1] פרבר של קהיר.

[2] כפר אל-זיאת.

[3] תחילת המאה.

[4] סיוא.

[5] מעד לל-צ'יוף.

[6] של קצין

[7] ביאצ' אל-ארז

[8] אל-מחלה.

[9] בלוא.

[10] אשראף.

[11] מניא.

[12] לקבלת אורחים חשובים.

[13] שיח'ים בדוים.

[14] אל-שרוף עבוד.

[15] מעמל זג'אג'.

[16] זפתה – עיירה

[17] עיר שבין אל-כום.

[18] קליוב

[19] מחלה.

[20] מנפלוט.

[21] מעמל לאסתח'ראג' אל-כתאכית.

[22] חלקה.

[23] חלקה.

[24] סחר בהמות עם קהיר.

[25] דאירה ממשלתית.

[26] כפר קטן מאוד!

[27] ערב

[28] אשראף.

[29] מצ'יפה של משפחה נכבדה.

[30] רשיד.

[31] תיאור מפורט.

[32] נבנה על ידי אבראהים.

[33] נבנו על ידי מלתזמים.

[34] סוחר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *