Meisai

meisai

מגמות בדעת הקהל הערבית – פדרליזציה, הסוגיה הפלסטינית, הסכמים עם ישראל וסוגית הגרעין

מאת: יובל דגן ושלומי יאס

לאחרונה פרסם המרכז הערבי למחקר וחקר מדיניות (Arab Center For Research & Policy Studies), את ממצאי סקר דעת הקהל הערבי לשנים 2012-2013. הסקר בחן סוגיות כלכליות, חברתיות ופוליטיות, כמו גם עמדות כלפי דמוקרטיה והשתתפות אזרחית ופוליטית. הסקר, המקיף ביותר עד כה, נערך באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים בהשתתפות 21,350 משיבים מכלל שכבות האוכלוסייה. אזרחים מ-14 מדינות ערביות: מאוריטניה, מרוקו, אלג’יר, תוניס, מצרים, סודאן, הרשות הפלסטינית, לבנון, ירדן, עיראק, סעודיה, תימן, כווית ולוב. הסקר כולל משיבים המייצגים 89% ממספר התושבים במדינות ערב, בעוד טעות סטטיסטית עומדת על 2%-3%.

במאמר הקודם בחרנו להתרכז בסוגית הדמוקרטיה בעולם הערבי. המאמר הנוכחי עוסק במספר סוגיות: טיב הקשרים בין מדינות ערב, דעותיהם לגבי שיתוף פעולה, הסוגיה הפלסטינית והסכסוך הישראלי-ערבי, כמו גם מקורות האיום הגדולים ביותר לביטחון האזור.

 

השקפות דעת הקהל הערבית כלפי העולם הערבי

בחלק זה התבקשו הנשאלים לבחור בין שלושה היגדים אשר כל אחד מהם מבטא זרם מרכזי בלאום הערבי. מהתוצאות עולה כי 44% בממוצע מכלל דעת הקהל הערבית סבורה שהערבים הם אומה אחת בעלת מאפיינים זהים גם אם מפרידים ביניהם גבולות מלאכותיים. 35% סבורים שהם אומה אחת גם אם כל עם נבדל מרעהו במאפיינים שונים. 14% סבורים שהם אומות ועמים שונים בעלי קשרים רופפים. 7% סרבו לענות או לא ידעו להשיב.

להמשך קריאת המאמר

 

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top