מרקם חברתי

פורסם בתאריך

מרקם חברתי: בעלי מקצוע וקבוצות חברתיות

פועלים

יזמים

סוחרים

סידים ואשראף

עלמאא

ערי שדה: משפחות

מעמדות

עדות

מקצועות

קופטים

בדוים

אירופים וזרים

נשים ומשפחה

עבדות

מוביליות חברתית

 

פועלים

פועלי הרכבת הראשונים – בדוים VII 91(31-33)

כוח עבודה ברכבת בכלל VII 91(28)-92(4)

פועלי בניין בקהיר מן הכפרים הסמוכים X 31(25)


יזמים

 

התעשייה של משפחת מחמד עלי XIV 82(33-36)

בית מחמד עלי, זרים, נוצרים במחלה XV 20(8-16)

פקיד רופא עוסק ברפואה גם כמקצוע חופשי XVII 4(24-25)

משפחת אבאזה התעשרה (XIV 2-5) ועוסקת מלבד באדמות ונכסים באוניות XIV 4(3),

ואבור לסקי אל-זרע וחלג' אל-קטן 4(17) XIV

יזמים II 71(10-12)

בית דפוס פרטי III 20(25-26)

עובד בבי"ח של מחמד עלי מקים מפעל משלו III 29([15-], 28-30);

ראה גם בעניין זה גם III 55(28-29)

ארמני קבלן X 56(21)

נוצרי ממצרים עילית בעל נכסים מקים בית חרושת XV 11(25-27)

פקידים מקימים מפעלים XI 89 (13-14)

ואבור XII (63(20/1)]

סוחרים מקימים תעשייה XI 93(33-35); XII 104 (16/7)

זרים XI 93(36)-94(16)

 

סוחרים

סוחרים בונים מסגדים בזקאזיקXI 93(27-30)

סוחרים בונים זאויה באסיוט XII 103(11)

סוחרים בונים מסגד בטלח'א XIII 33(17)

סוחרים-פקידיםVIII 2(7-9)

אנשי כפר שלם אבה אל-וקף סוחרים (בהמות) בהון של המשפחה העשירה בכפר VIII 2(7-12)

סוחר מעסיק סוכנים (מצרים עילית) VIII 22(33)-23(5), 67(9-11); XVII 7(5-6)

סוחרי כפרים במצרים עילית עוברים לקהיר IX 94

ראש הסוחרים במנפלוט מתחיל לעסוק בחקלאות XV 96(8-10)

סוחרי החרסינה בקהיר מכפר בגיזה XVII 61(30-31)

ממוצא כפרי – עבר לקהיר VIII 88(3-5)

סוחרים זרים בכפר VIII 26(22), 95(22); XVI 81(1)

סוחרים זרים בערי השדה XII 103(36), 104(16/7)

סוחר נוצרי עשיר בקהירII 68(30-34)

מפקד הרציף לשעבר הופך לסוחר עם ביטולו רוכש נכסים ונעשה שאה בנדר[1] הסוחרים

III 18(10-15)

הגדלת רכוש של סוחר – שאה בנדר קהיר III 38(1-5)

משפחת מחרוקי עד לירידתה (מות הבן 1818) III 42(11)-44(15)

משפחת אל-הג'ין III 54(30)-55(9)

סוחרי אסיוט ופעילותם במאה ה-19 XII 103(10-11)

סוחרי טהטא ויחסיהם עם הכפרים בסביבה XIII 51(35-36)

סוחרי מנזלה XV 77(17-19)

 

סידים ואשראף

 

 ח'לאפת אל-סאדה אל-בכריה ונקאבת אל-סאדה אל-אשראף בימי מבארכ III 123(11-15)

נוסף לראשות המסדרים הצופיים נתונים לראשות אל-משיח'ה אל-בכריה גם שיח'ים קוראי קוראן וכו' III 130(26-30)

המולאד שהבכריה ממונים עליהם III 131-134

ממונים של קבר אל-דשטוטי III 133(29)-134(5)

מולאד אחרים III 134(6-15)

קביעת השתייכות לבכריה, ארגונה, משכורות השריפים, נכסיהם (אוקאף) III 134(22)-135(2)

אל-סאדאת אל-יפאיה – בעלי גן ברוצ'ה XVIII 11(26-28)

סאדאת II 46(21), 47(3); V 123(8-9), 138ff

וקף סאדאת V 132(28-34)

משפחת בכרי III 112(24)-113(21), 121ff

ייחוס כפול לאבו בכר ולחסן III 123(15-36)

עלי אל-בכרי (1880-1814) בעל קרקעות גדול ונכסים III 124(20-23)

לפי ספר מיוחד על משפחת אל-בכרי שנמצא ב-1287 (1870/1): "כל אל-אנסאב דאח'להא אל-כד'ב אל-אן אל-אנסבה אל-בכריה לל-צדיק פאנהא צחיחה מקטוע בהא" (אל-שיח' עבד אל-סלאם אל-לקאני ) III 121(30-32)

 

"שריף" מעורר מרד במצרים עילית בימי איסמעיל XIV 53(24)f, 95(6-13)

לעומת האשראף – אנצאר XIII 52(10-23)

נקיב אל-אשראף מתחילת המאה כפוף לאסתנבול (ג'בארתי) XV 28(32-33)

נקיב אשראף, בערי השדה VIII 39(10-11)(15); XIII 52(13, 4, 17); XV 90(19)[2]; 96(6-8)[3]

אשראף – סידים בערי השדה VIII 31(21); X 53(37); XIII 52(10-18), 53(21-24, 30-32); XIV 121(11); XV 72(14), 77(21), 92(29), 95(23), (30); XVII 25(22)

נקיב אשראף בכפר VIII 30(13-14)

אשראף וסידים בכפרים VIII 44(23); IX 84(8-9), 98(3-4); X 65(22); XI 15(23), 18(20), 64(36), 69(28), 84(13, 18/9); XII 4(20-31), 51(31)(33), 96(3-5)(15), 137(24); XIII 24(8), 40(28); XV 10(12-27), 79(10-11)

עלמאא

 

עלמאא XVII 14(35)-15(4)

עלמאא ממוצא כפרי VIII 22(36/7), 27(3-11), 29(15f), 34(36)-35(3), 73(36)-74(4), 103(30)-104(8)[4], 104(10-12); IX 2(18)-3(12), 3(14-15), 77(37)-78(2), 78(7-13), 78(17-19), 86(37)-87(5), [94(24-25)],[5] 96(24)-97(16); X 66(27-28), 99(1-6); XI 9(29f)-10(8), 69(28-31), 84(22-37); XII 19(22-28), 39(11-25), 122-23, 148(12-13); XIII 31(13-15), 62(22-25), 63(6-11), 63(24)f; XIV 114(6-20), 125(34-37), 139(26)-140(28), 141(27-32), 141(34)-142(19)?; XV 10(18-27), 11(5-21), 34(18-19), 40(15)-41(2); XVI 62(22/3), 63(23/4), 78(27-35);

ממשפחות נכבדות בכפר [XII 96(8-14); XIV 37(19-35), 96(7)-97(17), [95(17/20)

עאלם בן עאלם II 6(15-20); VIII 29(15)-30(10), 27(3-11); IX 33(23f); IX 78(7-13); XI 14(14-16); [XII 118(29)]; XIII 46(26-28); XIV 139(26)-140(28), 141(18/9); XV 10(18-27), 40(15-38), 96(5-6); XVI 63(23/4); XVII 12

עלמאא אחדים במשפחה XI 14(20); 69(28-31)

עאלם בן סוחר VIII [87]88(3-5)

משפחות שלמות של עלמאא VIII 27(3-11); IX 37(32-36); XIII 52(18-32)f, 53passim; XIV 96(7)-97(17); XV 96(6-8); XVI 71(30)f

שאר בני המשפחה עוסקים VIII 22(36/7)

אשראף XIII 52(14)f; XV 10(12-27); XVII 25(22)

 

קצר לשם הארחה בימי מולד XI 7(5-6)

בית מפואר להארחה תאור מפורט XIV 95(17-20)

בעלי סואק מעינה XI 7(10-11)

רכוש קרקע XVI 73(17); XVII 15(4)

בעלי רכוש XIII 46(25); XIV 37(31-33), 140(25/6)

ירידת מקורות ההכנסה במאה ה-19 XIII 52(25-29), 53(33)

משכורות XI 84(30); XV 11(12-18); XVII 12(25-32)

אמאמים אצל אל-הלה משרתי מצ'איף XVII 25(18-22)

מחוסרי נכסים ועניים XI 84(32-33); XIV 141(30-32)

אולי מעטים בעלי רכוש מפני שבעלי רכוש הפסיקו לעסוק בעלם ועסקו בנכסיהם. השווה בני משפחת אבאזה XIV 4(19-22), 4(37)-5(2), 5(10-11)

שיח' רואק אל-צעאדיה באל-אזהר תפקידיו צמוד ליוצאי בני עדי IV 21(26-30)

מקראת אל-אמאם אל-לית'י תפקידיו צמוד ליוצאי דלג'ה XI 20(4-7)

השיח'ים מתמסרים לתפקידם יותר במידה ובמקום מולדתם רחוק יותר, בני שיח'ים עצלנים

IV 30(9-14)

האזהר אמצעי להשתמטות מגיוס IV 40(22-26)

עאלם צופי XIII 63(29); XIV 96(7)- 97(17), 139(26)-140(28)[6]; IX 96(30)-97(3); XIII 46(18-26), 62(22-24), 63(6-11)

עאלם צופי, מאה שמונה עשרה, לפי ג'בארתי XV 35(21-32)

השיח'ים של אל-אזהר במאה השמונה עשרה והפלישה הצרפתית IV 34(32)-36(17)

השיח'ים של אל-אזהר ומחמד עלי IV 37(17)-38(3)

בתחילת המאה (1807=1222) שיח' עאלם טוען שמלתזמים השתלטו על אדמותיו IX 89(13-17); IV 64(3-12)

ביוגראפיות (ראה גם "עלמא ממוצא כפרי") II 6(15-20); IV 38(11)-40(13), 78(34)-79(26); V 94(2-33); VIII 27(3-11), 29(15)-30(10), 87(21)-88(5); IX 33(23)-34(17); XII 118(1-34)[7]; XIII 52-53; XVI 71/2

עלמאא עשירים בסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה- 19 (לפי ג'בארתי) XV 7(32f), 27(23f), תהפוכות 44(14-23) XV

מחמד עלי מפקיד בידיהם את עושרם (דואח'לה) XV 28

בתחילת המאה שיח' אל-אזהר אחד האנשים העשירים ביותר בזמנו; עלמאא במאה השמונה עשרה שכבה עשירה IV 31(21-24)(33-35), 33(6-8)

צאצאי משפחת עלמאא מהמאה השמונה עשרה (אל-ג'והרמי) מייסדים במאה התשע עשרה וקף עצום IV 77-79

עאלם – מבית עשיר בגרגא (סוף המאה) X 53 (27-32)

ירידת מקורות ההכנסה הקודמים XIII 52(25-29), 53(33)

עשרו ונכסיו של שרקאוי ואל-פיומי בסוף המאה השמונה עשרה ותחילת המאה התשע עשרה (לפי ג'בארתי) XIII 63(37/38), 64(10-15), 64(24-32); XIV 93(11)-94(1)


ערי שדה: משפחות

 

סמנוד – בדראוי ואחרים XII 49(1)-50(17)

סוהאג' אל-עארף וצאצאיו XII 66(5-16)

אסיוט – משפחות תורכיות XII 104(27/8)

טנטא – אל-ח'אדם XIII 47(22)-48(8),(20)

ועיין משפחות שונות בטנטא XIII 47-48 passim

טהטא XIII 52(10)ff

קליוב אל-שוארבי XIV 116-118

מנפלוט – ג'מאל אל-דין (כאשף) XV 95(30)-96(5)

 

מעמדות

 

הפרדה בין ד'ואת וג'מיע אל-נאסV 86(35)

הפרדה בין אעיאן ופלאחון ואלרעאע בחג' IX 24(34-35)

הפרדה בין אעיאן ופקראא במולד XVII 23(3)

מעמדות בכפר במחוז קנא XI 64(34-37)

מעמדות בכפר במחוז קליוביה XV 41(2-15)

הבדלים בלבוש בין עשירים לעניים XVII 6(26-36)

"אמיר" (שוליים)  X 84(27); IX 37; XII 50(4-5)

ד'ואת V 86(35); XII 50(4-5)

אעיאן XV 72

עדות

 

ברבארה I 100(33); II 71(10-12); VII 74(26) ; XII 95(19) ; XII 104(28)

הרכב עדות מגוון של תושבי אסואן VIII 67(19)

תורכים בכפר במצרים עילית XI 2(21-25)

חארת אל-שואם בסואץ, סוק אל-שואם, מסג'ד אל-שואם XII 93(19), 94(9-10)

ארוקה אל-אזהר – רובם לפי קבוצות מקומיות IV 20-25

הגילדות לפי עדות לשוניות ודתיות I 100

לדרוישים הערבים והתורכים תכאיא מיוחדות לכל קבוצה III 130(21-22)

מצב הלא מצרים באזהר טוב מזה של המצרים

סכסוכים בין הארוקה IV 29, 30(15-18)

הסורים נעזרים נגד הצעאידה בהשפעת סוחריהם, הצבא מתערב IV 40(28)-41(6)

אולם: צואחין אולאד ערב ויהוד VII 74(36)

מספר הלא מצרים, 1840 VII 54(20-25)

יהודים יזמים בזקאזיק XI 94(15)

יהודים יזמים בסואץ XII 95(22)

יהודים יזמים באל-מחלה אל-כברא XV 20(5-7)

מקצועות

 

אל-פחאמון מן אל-מע'ארבה I 71(36)

ג'והרג'יה ארמן I 99-100 (31)

בראברה I 99-100(33); II 71(10-12); VII 74(26)

סוחרי בדים יקרים- סורים וקופטים III 34(35-36)

תג'אר אל-ציני אל-מנאמרסה III 36(3-4)

אל-מאורדה יביעון אל-אעטאר III 37(32-33)

אל-מע'ארבה אלד'ין יביעון אל-טרביש ואל-בטאניאת ואל-אמרה III 38(8)

אל-נג'ארין אל-צעאידה אל-משהורין אל-תג'ארה אל-דקיקה IV 115(22/3)

מקצועות מיוחדים לנוצרים בכפרים IX 85(14-15)

קופטים כתבה וציארפה IX 87(18-19)

נוצרים בעלי מלאכה מסוימת IX 92(5-6)

קופטים נגרים בגרגא X 53(18)

קופטים בעלי מלאכה XI 14(31)

קופטים ציארף, כתאב, צנאעה נחאלה XII 44(10-11)

ברבר – ח'פירים (בעלי ח'מאראת) XII 95(19), 104(28-29)

יהוד ציארפה XII 95(22)

ארואם – תג'אר בקאן באסיוט XII 104(26/7)

מקצועות הקופטים באסיוט, בשבין אל-כום XII 104 (27), 148(4)

מקצועות הקופטים בקנא XIV 121(20-22)

טאאפת אל-דלג'יה – מקראת אל-אמאם אל-לית'י XI 20(4-7)

 

 קופטים

רשימה שלמה של כנסיות באלכסנדריה VII 71 (11-19)

רשימה שלמה של כנסיות בקהיר VI 71-81

בנית כנסיות חדשות והפרוצדורה במאה ה-19 77(11-21) VI

נזירות VI 75(26-32), 77(7-11)

קופטי וכיל אל-קנצלאתו בקנא XIV 121(36)

מנזרים XIV 141 (10-12); XVII 55(21)-56(7)

קופטי וכיל אל-קנצלאתו בקנא XIV 121(36)

קופטים במשרות ממשלתיות (כתוצאה מחינוך טוב) VI 72 passim; (32)-73(1), 79(22)-80(5)

בימי מחמד עלי X 80(6-30); XIII 59(34)-60(13)

ניסיון להחליפם במוסלמים XVII 64(1-3)

חינוך והתפתחות במאה ה-19 VI 87(15-21)

שכונה נוצרית וסוחר נוצרי-סורי II 68(13,29-34)

סוחרים קופטים ונוצרים מרוכזים III 34(35-36)

יישוב נוצרים, ארמנים וכו' בקהיר על ידי אל-סלאחצ'ר בחג' מחמד עלי V 15(20f)

ארמני קבלן X 56(21)

זרים וקופטים (ונוצרים אחרים?) בעלי רכוש וסוחרים בטהטא XIII 53(25-27)

קופטים בקנא (צנאעה) XIV 121(20-22)

נוצרי ממצרים עילית הגר לדקהליה, בעל נכסים ומקים בתי חרושת XV 11(25-27)

נוצרים ושכונותיהם במחלה XV 20(5,7-8), (8-16)

ידח'להא (אל-חמאם) כת'יר מן אל-נצארא לקרבהא מן אל-מוסכי VI 67(2)

 

חסות של בדוים על קופטים במצרים עלית VIII 82(26-35)

משפחה קופטית כפרית נכבדה – בטרס אע'א בונה ג'אמע במצ'יפה שלו לאורחים מוסלמים XI 92(17-20)

פיהא אקבאט מוסרון XV 14(20-21)

כנסיה מרכזית בכפר אל-בראד'עה לכל אזור גיזה IX 14(21-22)

כנסיה מרכזית לקופטים באזור דרומית לצירוט מואסם XII 54(4-6)

הקופטים בכפר שיח' זין אל-דין גרים בשכונה מיוחדת "דומים לקופטים העירוניים" IX 87(18-19)

מוסלמים וקופטים – באזורים שונים של הכפר? XII 133(22/3); XIV 68(26)

מוסם משותף לקופטים ומוסלמים XI 70(34-35)

(ראה שם – כפרים רבים מעורבים: XI 70-71)

כפרים מעורבים XI 82(37), 95(19-20); XII 3(2-3), 44(8-11), 49 (10-11), 54(4,18,21), 138(8-9), 148 (2-4)

כפרים אשר אכת'רהם נצארא (אקבאט) XI 81(25)

אכת'ר סכאנא מסלמוןXI 82(34), 83(29), 99(2); XII 2(7), 3(5), 19(1), 38(31/2), 51(33), 115(22), 127(9)

שתי נזלות נפרדות של אותו הכפר, אחת מוסלמית ואחד קופטית: XII 3(1)

 

כפרים מעורבים XIII 30(3), 62(12); XIII 59(23-24); XIV 54(25/6), 63(34), 84(10-11); XV 35(20), 70(3), 87(37); XVI 60(10-12), 90(25); XVII 4(8), 6(10)

מיעוט קטן בתוך בלדה XIII 33(30-31)

אקבאט אצחאב צנאאע כתבייצ' אל-נחאס יטופון פי אל-בלאד XV35(20)

סכסוך בגלל שפחה מוסלמית השייכת לקופטים, הממשלה מגנה על הקופטית, מרד בימי אסמאעיל XIV 53(24-37)

קופטים משועבדים לאנשי אל-הלה לפני מחמד עלי XVII 25(8-9)

התאסלמות בסוף מאה ה-18 XV 71(7-8)

יחסים עם קופטים – קוריוזים XVII 21(34-36)

 

אישים חילוניים: נט'אר של אוקאף ומוסדות דת קופטיים VI 72(25-27), 77(10-11), 80(35-37), 81(5-7), (21-25)

גם פטריארך VI 73(34-37)

VI 74(34-37): 75(31-32)

גם הקלירוס VI 76(34-36)

עזיבות הכנסייה באמצע המאה VI 87(21-25)

תולדות הפטריארכים 1875-1262 VI 81-88

תולדות הפטריארכים מאה 19 VI 86-88

קופטי עשיר בונה כנסיה בכפר בתקופת אסמאעיל IX 85(12-13)

בכמה כפרים בשם מנשאה הוקמו כנסיות על שם מרים בתקופת שלטונו של סעיד XV 87(37)-88(10)

 

בדוים

 

בדוים בעבר – מלתזמים – VIII 28(12)

חסות של בדוים על קופטים במצרים עילית – השתלטות על רכוש, עזרה הדדית, זכאות תשלומים הדדיים – VIII 82(26-35)

מסחר עם סואץ- XII 75(8-13)

מסחר עם מנפלוט (והתנפלויות בעבר) – XV 96(11-14) (14-37)

 פועלי הרכבת הראשונים – בדוים – VII 91(31-33)

 

שיח אל-ערב שדיד מקים חמאם שבקהיר – VI 68(9-10)

בדוים בונים מסגד ומעסיקים אמאם מבחוץ (אביו של מובארכ)- XI 38(7-8)

משאיח' ערב חשובים – [X 70(1-3) [XI 99(13-18)

משאיח' ערב ג'הינה בטהטא (עומדה של העיר?)- XIII 52(23-24)

ערב אולאד אבי מחרוס בסוהאג' – זכויותיהם וחובותיהם – XIII 69(19-26)

ערב אל-חויאטאת במנופיה במאה ה-19 ! XII 44(36)

ראיס ערב והוארה בלאד טהטא – XIII 52(12)

1912 אנשים בליאנא מוצאים מקלט באבו סנבל בפני פשיטות בדוים VIII 15(6-18)

לפני מוחמד עלי באלכסנדריה- VII 49(33)

 

דמוגרפיה של חביב ובניו (לפי ג'ברתי)- X 102(33)-106

הוארה, ביוגרפיה של המאם (לפי ג'בארתי) – XIV 69(6-35)

הוארה מזמינים עאלם (לפי ג'בארתי) – XV 44(14-23)

תשבי נוה סיוא- ארגון פנימי ויחס עם השלטון וכו' – XII 112(26-35)

שבטי נאות המדבר המערבי – XVII 32(35)-33(17)

בדוים מובילי שיירות בצפון סודאן ומנהגיהם – XVII 41(26)f-48

ג'הינה, בחיירה – X 69-70, 84-87

ביג'ה (לפי מקורות עתיקים בעיקר)- IX 8-13

שיירות XI 67/8

הבדוים של פיום, אדמותיהם נכנסים לזאמם וניתנים כאבעאדיאת ולדאירה XVI 133(7-10)

אל-עאיד'- תהליכי התנחלות, התפוררות והתעשרות השיח'ים שילובם באדמיניסטרציה – XIV 2-5(24)

אל-שוארבי- בונים מסגדים נכסים עירוניים רבים רכוש קרקעי ועשייה בתקופת הצרפתים, בעיקר בתקופת מחמד עלי- XIV 116-118

אירופים וזרים

זרים כגורם לפיתוח קהיר III 82(35)-83(1)ff

רכישת אדמות בתקופת עבאס באלכסנדריה VII 62(24-32)

מספר הזרים, 1871 VII 65(12-14)

כל מתקני התעשייה באלכסנדריה בידי זרים VII 74(10-23)

זר בעל טחנת קיטור באמבאבה VIII 86(32)

כנ"ל בסואץ XII 94(36)-95(3)

זרים בעלי ואבור לל-טחין ולחלג' אל קטן XI 23(33); XIII 48 (14), 148(5-6); XII 95(3), 104(16/7)

זרים בעלי פוריקה עמל אל-סכר אל-כסר XII 63(21-22)

זרים (מלטזים) בעלי בי"ח לקרח ועוד בסואץ XII 74(37)-75(1)

ארגון עדתי של מפעלי צדקה של זרים (לפי לאומיות) VII 73(10-27)

בתי הספר הזרים באלכסנדריה VII 75/6

זרים רבים ברשיד, אסיוט וטנטא XI 77(1); XII 104(26): XIII 46(5)

זרים – מספרם בסמנוד XII 49(11)

זרים – מספרם בסואץ XII 75(3)

סוחרים זרים בכפרים VII 26(22), 73(25); XII 148(4); XIV 141(17)

אנשי כספים "ג'מאעה מן אל-דול אל-מתחאבה" XII 19(1); XIV 68(6); XVI 81(1)

יזמים וסוחרים זרים בערי השדה IX 77(15), 88(28-30); XIII 53(25-27)

אסיוט וקנא XII 103(36): XIV 121(2)

זקאזיק XI 23(32), 93(36)- 94(16)(21)

מספר הזרים בסואץ XII 95(23-25)

בעלי לוכאנדאת XII 94(30)

סואץ XII 93(26f), 94(1)

 

קונסולים בסואץ XII 95(9-11)

קונסולים באסיוט XII 104(26)

קונסולים בקנא XIV 121(20), (36)

איטלקי מארגן למחמד עלי את ניצול הנטרון ומביא איתו איטלקים אחרים XIII 34(32-26)

מקרה דומה לדנשואי ב-1820 XV 6(20-29)

בעלי ואבור לחלג' אל-קטן (ואל-טחין) XIII 2(9), 33(22-24), 48(10-14); XIV 83(16-17)

טאחונה XIII 52(9-10)

יזמים בעלי תעשייה XIII 32(36)

מחלה אלכוברא XV 20(8-16)

זרים בכפרים וסוחרים XV 7(12); XVI 47(9-10); XVII 4(8); 29(2)

Lane (מפי עוזרו המצרי) XI 10(8)-13(9)

נשים ומשפחה

אשה ממונה על קבר של קדוש ומונעת מגברים לבקר בזמן ביקורי נשים VI 26(8)

אנשי אבו מנאע (קנא) מונעים מנשיהם מלהראות – הסגר מוחלט כמו בערים גם צנדרה (קנא) VIII 28(14-17)

כנ"ל אדכו באלאד יחיא VIII 51(3,6), 105(4)

כיסוי גוף שלם של האישה ע"י ברדה (באזור קנא) XIII 69(2-5)

אחמד טאהר מנע נשי פשן לצאת גלויות פנים XIV 76(12)

נזירות קופטיות ופעולתן למען הנשים VI 75(26-32)

כך גם בקנא בעבר (אבן ג'ביר) XIV 121(5-6)

פוליגמיה IX 38(16,20); XVII 4(26-29), 7(9)

הצעיף: בשכבות הגבוהות לא בין המוני העם בכפרים, אך אין נשי השכבות הגבוהות מתכסות בפני משרתיהן IX 88(16-19)

נשי שלאל אינן מסוגרות כלל XII 134(3-4)

נשים עוסקות בטויה במצרים עילית IX 94(17)

נשים בעלות מלאכה ברשיד XI 76(9)

נשים טוחנות בשלאל XII 133(36)

בכפר בגיזה הגברים ולא הנשים מביאים מים XVII 61(31-32)

גברים ונשים יוצאים לגנים לבידור בפיום XIV 68(29-30)

זנות: ע'ואזי III 79(17-19); VIII 82(20), XI 15(15-16), 24(3-4)

משפחה וירושה – נישואין

מתנות בעת החיים עם הנישואים [אסואן] VIII 70(13)

"עם" לכל ילד באיזור אסיוט XVII 6(14-17)ff

פקיד ממוצא תורכי – בתו של שייח' אזהרי XIV 98(22-23)

בתים של הנ"ל- עבד משוחרר על אביה XIV 98(23-24)

עבדות

תג'אר מן אל-ג'לאבה – XV 5(13)

בתים ניועדים למגורי ג'לאבה- III 41(14-15)

נכבד כפרי מלווה עבדים- VIII 82(15), (35); IX 39(16)

מסחר עבדים- XI 2(3); XII 112(20-21); XV5(5-6); XVII 32(7)

מנזר קופטי בו סירסו בעבר את העבדים- XI 71(2-3)

עבדים מתאספים בח'מאראת אסיוט ביום חג- XII 104(29)

ג'וארי- XVII 4(21),(26),(30) IX 47(8-9); XIV 33(4);

נכבד כפרי (בדוי) מלווה עבדים- XIV 38(7)

אמה מסלמה ממלוכה לבעצ' נצארא קאו – XIV 53(26-27)

אסמאעיל נותן לאחד מקציניו סריה כמתנה- XIV 67(29)

מלכ כת'ירא ..מן אלג'וארי ואל-ממאליכ ( רופא!) XVII 4(26)

עבדים לאנשי אל-הלה עוסקים בעבודה חקלאית ?! 23(36) XVII

תחילת המאה: ממלוכים מוכרים פלאחים ופלאחיות כעבדים (לפי ג'ברתי) XV 6(36)-7(1)

מוביליות חברתית

שייח' אל-אזהר בן מוכר בשמים, אולם: שלשה משאיח' אל אזהר מבית ערוסי IV 38(11-15)

עאלם בן נג'אר V 94(3f)

מקראת אל-אמאם אל-לית'י עוברות בירושה בתוך אל-טאאה אל-דלג'יה XI 20(4-7)

עלית הפלחים IX 92(8f), 93(25-31)

עליתו של עלי בדראוי שהיה עטאר XII 49(11-18)f

עליתו של אברהים אל-נבראוי (ממוכר אבטיחים!) XVII 4(9-32)

רופא ממשפחה ענייה XI 88(9-10)ff

ירידת משפחות מנכסיהן: ממלוכים II 41(2-4)

בני פקידים תורכים III 26(18-23)

נכבדים כפריים VIII 2(12-13)

בני פקידים תורכיים XIV 76(33-36)

גורם עוצר: משפחות אינן רוצות לשלוח את ילדיהן לקהיר IX 40(12-23,32-37)

 


[1] השווה Gibb and Bowen I:303.

[2] במולד.

[3] עובר במשפחה.

[4] ברח מהצבא.

[5] קשור עם קשר בין בני עדא לקהיר IX 99(8-11).

[6] אידריס.

[7] דור שני בקהיר.

2 thoughts on “מרקם חברתי

  • A nie podchodzicie do tego filmiku od zÅ‚ej strony – być może nie chodzi o to, żeby z tego filmku zrobiÅ‚ peÅ‚nometrażówkÄ™ na dokÅ‚adnie ten sam temat. Być może chodzi o fakt, że rzeźbiÄ…c po godzinach w domowych warunkach stworzyÅ‚ coÅ› dorównujÄ…cego hollywoodzkim standardom. I dostanie na realizacjÄ™ wszelkich swoich wizji.Czy nie podobnie byÅ‚o z kolesiem od „Dystrykt 9″?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *