פקידים

פורסם בתאריך

פקידים: כללי

פקידים

נכסים ואדמות של פקידים

צבא

משפחת מחמד עלי

 

פקידים

ביוגרפיות:II 46(19f), 47f, 120(34)ff .

בן יניצ'רי ואישה מקומית:

III 20(26)-21(6)ff; IX 93(12-24); XI [68(15-30)], 81(10-13)[1]

רפאעה ואחרים מטהטא- XIII 53(27)-56(16)

עלי בדראוי – XII 49(11)-50(7)

ממוצא כפרי – VIII 18(31)-19(9), 22(29)-25(12); IX 2(12), 7(35)-8(4), 14(23-37), 37ff, 65(21/2), 65 (25-32), 66(32)-67(2), 78(19-29), 92(8-14), 93(25-31), 99(23-24), 99(27-32); X 40(22)-41(34),[2] 56(2-3), 57(14-18),[3] 66(16); 97(30)-98(12); [XI 68(30)-69(24)], 71(10-16), 85(1)-86(16)f, 88(6)-90(22)[4], XII 4(25/6)[5], 9(12-30), 19(18-20), 19(35/6), 39(33), 60(1-31), 115(16/7), 115(22-30), 117(4-6), 127(15/6), 132(20-25), 138(17/8); XIII 29(18-21), 41(10-11); XIV 36(36)-37(9), 75(28), 84(12-13), 96(6-7); XV 4(27-32),[6] 5(6-8), 5(37)-6(1), 10(33)-11(3), 14(31/2), 18(1), 25(30-31), 34(12/3),70(6-7); XIV 48(4-13), 60(13-16), 61(20-35)[7], 65(13), 69(3-4), 79(2), 82(14)[8]; XVII 4(9-32)[9], 58(5-6), 62(15)ff

פקיד בן פקיד XVII 62(20)f

פקידים מבין נכבדי ועשירי הכפרים וערי השדה VIII 2(7-9), 28(17-21)[10], 28(37), 77(1-6), 103(28-29); IX 13(37)-14(1), 91(5-6); X 44(7-10), 56(10-12), 57(24-25), 69(11-12), 96(8-10), [98(19ff)-99(36); XI 69(34), 70(4-5); XII 2(9-28), 45(19-23), 54(12-14), 59(22-23), 66(8-9), 137(24-30); XII 7(4-11); XIV 38(3-7), 51(10), 51(25/6), 69(5), 103(36/7), 141(16/7); XV 11(37)-12(1), 41(2-6), 47(4-5), 73(3-9), 96(2-4); [XVI 56(33)-58(20)]; XVII 7(7-13),(14-16), 10(5-6), 21(31), 22(23/4), (28/29), 23(24)

תלמידי ביה"ס הממשלתיים נבחרו, בין השאר, מבני נכבדי וסוחרי אלכסנדריה X 40(37), 41(1-3)

פקיד עאלם- IX 78(9-13); X 98(33f), 99(1f); XI 9(29,36f)-10(8); XI 68(34); XII 96(14); XV 40(29-38)

פקידים מבין "משאיח' אל-ערב"- X 70(1-3); XI 99(13-18)

הרכב מג'לס אל-מהנדסין בימי מחמד עלי XIV 98(1-2)

פקידים ממוצא תורכי: XI 91(2-19); XII 5(25)-6(8); [XII 84(32-34)[11]]; XIV 76(15-37), [77(8)], 97(30)- 98(25); XVI 56(33)-58(20)

ראשי שבטים (שיח' ערב) [12]XIV 3(11)-5(24)[13]; XIV 116(25)-117(7)

קופטים: XIII 59(34)-60(13)

ממשפחת עלמאא: [14]XII 143(3-6); XIV 125(33)-128(12)

ממשפחת אשארף, עלמאא, בני טריקה: XV 10(12-33)

בתחילת המאה כולם טורקים וצ'רקסים XVII 62(21-23)

פי אול ג'על נט'אר אל אקסאם מן אולאד אל-ערב סנה 1249- XIV 38(6)

פי אול תרתיב נט'אר אל-פלאחין סנת 1249-XVII 21(31)

מנהל בית הדפוס הממשלתי- שותף ברווחיו II 121(7)

בקשישים ושוחד IX 38(32-33), 39(11), 40(33/4)

החכרת מסים, קבלנות ואספקה XII 49(31-35), 50(1)

העסקת קרובים II 121 (14/5); XI 89(22-32)

עליות וירידות בגורל הפקידות לפי שרירות השליטים IX 44ff

נסיון להחליף את הקופטים במשרות חישוב במוסלמים XVII 64(1-3)

קופטים VI 72(11,17[15]), 73(1), 79(22-33), 80(6-30)

שרירות, שחיתות וחוסר סדר בתחילת ימי מחמד עלי XIII 57-58

הפקידות כאידיאל בגלל קרבתה לשלטון IX 38(17-18)

 חשיבות הפקידות ומעמדה IX 39(12f)

הפקידות, חינוכה וגיוסה IX 39

משפחה ענפה מאוד של פקידים, עולמאא וכו' XI 89(22-32)

משכורות: VIII 24(36-37); IX 23-24[16], 39(14-15), 42(3); X 41(20)(31), 97(35), 99(9-19); XI 85(9-10), 86(11), 91(5); XII 9(19), 96(14); XIV 97(33), 98(8,11,14); XVI 57(11-13), 61(25/6); XVII 63(24-25)

משכורת ותשלומים לשייח' אל-מקיאס XVIII 35

 

נכסים ואדמות של פקידים

בעלי נכסים (הענקות מטעם השליטים):

אל רוצ'ה כמקום ארמונות, גנים ומסגדים של הפקידות הגבוהה XVIII 11ff

קצר VIII 13(29-30); IX 93(28); X 55(32), 58(23-27)[17]; XI 7(3-7)[18], 71(33-34); XII 49(4,27)

בתים ורכוש עירוני- XI 89(18-19)

חמאם- IX 92(17-18); XII 48(17-18)

מחצבי שיש –IX 66(29)

מקים ואבור- XII 63(20-21); XVI 48(7)[(11-13)]

בעלי קרקע (הענקות מטעם השליטים): IX 46(6-7); 92(8-14); X 55(31-34), 98(30)-99(26), 100(30-31); XI 88(36-37), 89(14); 91(1); XII 5(20-21), 6(1), 49(37)-50(2), 115(22); XIII 56(2-6), 98(19-21); XIV 104(35-36), 108(12-13); XVI 57passim

ג'נינה – IX 93(30); X 55(32-33); XI 71(33), 88; XIII 59(25)

מצ'יפה – XIII 62(9-10)

צבא

קציני צבא: VIII 85(10-22); IX 14(18-19); X 40(25-27); X 44(17-20); 57(14-18)[19],(18-20); XI 17(29-30), 20(17-19); XII 4(26-28), 19(29-31), 20(33-35), 35(13-17), 43(26-27), 129(28-30), 132(27); XIII 33(2-3), 61(34-36); XIV 37(9-12), 67(26-30), 100(26)-103(8); XV 6(1); XVI 65(14)

בני עמדה ונכבדי הכפרים X 93(21-22); XVII 10(6-9)

בן פקיד – XI 85(36)- 86(16)f

מערי השדה XV 92(30-37)

ציון מיוחד שקצין בקבע יודע קרוא וכתוב: X 40(27), 44(19), 57(18,20); XII 4(27/8), 19(30-31), 20(34), 35(15); XIV 37(12); XV 92(34),(36); XVII 10(9)

אזהר- אמצעי להשתמטות מגיוס IV 40(22-26)

גיוס שכירות IX 39(1f)

גיוס כטוראי עונש לבן עומדה IX 99(22)

משכורות (גם בקשה לחג')- IX 23-24, [46(7-8)]; XIV 98(8),(11)

משפחת מחמד עלי

 

הקמת ארמון עאבדין III 88(19)-89(3)

נטייה לדאגה של מסגדי אהל אל-בית – V 4(20/21,35), 7(12-14), 16(7-8), 46(15-20), 66(23-25), 134(27-30)

וקפית עבאס לטובת מסגד מחמד עלי V 82f, 84(21)

וקפית סעיד לטובת מסגד מחמד עלי V 84(26)-85(35)

אברהים בן אחמד קונה מסגד ומייסד וקף XI 98(35-36)

עבאס דואג לאוקאף VI 69(13-15)

רכוש עובר מעבאס ליורשו סעיד VIII 32(16-18); XII 134(28-30)

ארמון בנהא וגורלו IX 88(23-25)

ארמון ועוד בבני סויף IX 92(19-22)

עבאס בונה ארמונות במדבר X 41(5-18)

סעיד מוכר נכסי מדינה לאנשים פרטיים VII 60(31-32), 61(16-17); IX 84(20-24);

 XIII 51(30-32)

נסיעתו של סעיד לחג' XII 84(29)-86(2)

דאירה XI 81(27)-82(15)

בעלת כפרים שלמים X 110(30)(32); XI 74(17/18); XIII 41(5), 43(36), 44(20), 62(30); XIV 76(13);

משפחת מחמד עלי כיוזמי מרחצאות חלואן X 82 (24f)

משפחת מחמד עלי כבעלי תעשיה X 82(33-36)-83(3)

ארמונות אסמאעיל XI 81(29-31)

ארמונות גיזה X 58(30)-59(7)

שני ארמונות : XI 98(35)f

 שוברא אלח'ימה XII 120(1f)

משפחת מחמד עלי בעלת כפרים שלמים XIV 97(27)

דואר אוסיה – XVI 68(31)

גידול סוסים במצרים במאה ה-18 וה-19 לפי hamount: XII 120(16)-122(11)

גידול סוסים בשביל אבראהים אצל נכבד בצעיד XVII 21(17-20)

גידול צאן לפי hamount XV 30(3)f
[1] בן רשיד.

[2] בן זראע-תאג'ר.

[3] דרך קריירה צבאית.

[4] משפחה אחת, בחלקם בני עולמא, רובם רופאים.

[5] רופא.

[6] מהנדס ורופא.

[7] בן חייל.

[8] רופאים.

[9] רופא.

[10] משפחה שלמה, בעבר בדוים מלתזמים.

[11] מספר שמות.

[12] ג'וארבי.

[13] אבאזה.

[14] רופא.

[15] האח מקבל את המשרה.

[16] בקשה לחג'.

[17] גיזה

[18] לשם הארחה בימי מולד

[19]הפך לפקיד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *