Meisai

meisai

שמעון אביבי: תנו ל’רוח מזרחית’ לנשוב

 

לאחרונה נודע לי כי הוחלט על הפסקת הופעתו של כתב העת האלקטרוני ‘רוח מזרחית’, שגיליונו האחרון, מס’ 5, התפרסם לפני שנה (בינואר 2007).

רוחות חדשות החלו מנשבות עם פרסומם של גיליונות ‘רוח מזרחית’ וכתב העת גרם לקורת רוח רבה בקרב קוראים לא מעטים ואני בתוכם.

אסף דוד, מזכירה הקודם של האגודה ויוזם הופעתו של כתב העת, השכיל לכלול בו חומרים שלא באו לידי ביטוי בפרסומים אחרים של האגודה: מאמרים של חוקרים צעירים; עבודות מחקר שהוגשו באוניברסיטאות בארץ; תרגומי מאמרים ותעודות מהשפה הערבית; מאמרים שלא נס ליחם מכרכי העבר של ‘המזרח החדש’; ביקורות ספרים וסרטים; סיכומי כנסים; תקצירי הרצאות ב’פורום בר’; כותרים חדשים בשפה העברית בתחומי האסלאם והמזרח התיכון; מתן במה לכותבים שאינם מן האקדמיה; ועוד.

‘רוח מזרחית’ הינה ביטוי מוחשי לשילוב בין המדע והאקטואליה. היא ראתה בציבור הרחב את קהל היעד שלה והציבה לה למטרה את עידוד הידע וקידום השיח הציבורי על המזרח התיכון והאסלאם. כתב העת מימש את חזון מייסדי האגודה להיפתח בפני החברה ולא להסתגר מפניה, לגלות מעורבות ציבורית ולא להתכנס במגדל השן של האקדמיה.

דמי החבר שמשלמים חברי האגודה אמורים להיות מנוצלים לא רק לפרסום ‘המזרח החדש’ אלא גם להמשך הופעתו של כתב העת ‘רוח מזרחית’ המגלם בחובו את הקשר בין העיסוק המקצועי והרחבת הידע לציבור הרחב.

אני פונה לוועד האגודה בבקשה לשקול מחדש את ההחלטה ולהודיע על חידוש ההופעה של ‘רוח מזרחית’. אני קורא לחברי האגודה לתמוך בדרישה לחדש את הופעת כתב העת, להביע דעתם ב’במה הפתוחה’ ולשלוח את בקשתם זו לוועד האגודה. אם ההחלטה לא תשונה, אבקש להעלות הנושא לדיון באסיפה הכללית הקרובה.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top