יסודות האסלאם הסלפי פרוטוקול ועידת התחייה האסלאמית באם הערים מכה, 1899 מאת: עבד אל-רחמן אל-כואכבי

יצירת חייו של עבד אל-רחמן אל-כואכבי שראתה אור בשנת 1900. הספר מאגד רבים מהרעיונות שנדונו בקרב האינטלקטואלים המוסלמים בשלהי המאה ה-19 בתגובה למפגש עם הציביליזציה המערבית ועם המדינה הריכוזית המודרנית.