Meisai

meisai

יובל דגן ושלומי יאס, תפקיד הדת בעולם הערבי

בעולם הערבי מתנהל ויכוח חוזר ונשנה על תפקיד הדת בחיים הציבוריים והפוליטיים. פעמים רבות הויכוח נסב על תפקיד התנועות האיסלאמיות הפוליטיות מול תפקיד הדת בחברה הערבית.

 לאחרונה פרסם המרכז הערבי למחקר וחקר מדיניות (Arab Center For Research & Policy Studies), את ממצאי סקר דעת הקהל הערבי לשנים 2012-2013. הסקר בחן סוגיות כלכליות, חברתיות ופוליטיות, כמו גם עמדות כלפי דמוקרטיה והשתתפות אזרחית ופוליטית. הסקר, המקיף ביותר עד כה, נערך באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים בהשתתפות 21,350 משיבים מכלל שכבות האוכלוסייה. אזרחים מ-14 מדינות ערביות: מאוריטניה, מרוקו, אלג’יר, תוניס, מצרים, סודאן, הרשות הפלסטינית, לבנון, ירדן, עיראק, סעודיה, תימן, כווית ולוב. הסקר כולל משיבים המייצגים 89% ממספר התושבים במדינות ערב, בעוד טעות סטטיסטית עומדת על 2%-3%.

 במאמר הראשון בחרנו להתרכז בסוגיית הדמוקרטיה בעולם הערבי. המאמר השני – מגמות בדעת הקהל הערבית, עסק במספר סוגיות: טיב הקשרים בין מדינות ערב, דעותיהם לגבי שיתוף פעולה, הסוגיה הפלסטינית והסכסוך הישראלי-ערבי, כמו גם מקורות האיום הגדולים ביותר לביטחון האזור.

 המאמר הנוכחי עוסק בדעת הקהל הערבית כלפי תפקיד הדת בעולם הערבי בחיים הציבוריים והפוליטיים. בנוסף נבחנת מידת השפעת הדת כגורם המגביל את הפעילות החברתית והפוליטית של האזרח. במהלך קריאת המאמר כדאי לשים לב לאחוז הגבוה יחסית בטבלאות השונות מקרב הנשאלים אשר לא ידעו או סרבו להשיב.

 

לקריאת המאמר במלואו, לחצו כאן

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top