Meisai

meisai

אינדקס גבריאל בר

אל-ח’טט אל-תופיקיה אל-ג’דידה למצר אל-קאהרה ומדנהא ובלאדהא אל-קדימה ואל-שהירה, ספרו המונומנטאלי של עלי פאשא מבארכ, הוא אחד המקורות החשובים להיסטוריה החברתית של מצרים במאה התשע עשרה. בין עשרים כרכים שיצאו לאור בהוצאת בולאק בשנות השמונים של המאה התשע עשרה, עלי מובארכ מקדיש שישה לעיר קהיר, רחובותיה, מבני הציבור שלה ואנשיה, כרך אחד לאלכסנדריה, ושאר הכרכים – לכפרי מצרים וערי השדה שלה. הספר מונה, לדוגמא, את מסגדי העיר והכפר, את החמאמים ואת בתי הקפה, ביוגרפיות של אנשי מנהל ועלמאא, ועוד. בתוך זאת, הוא כולל גם תובנות לגבי תפקידיו של ראש הכפר, לגבי מעמדן של נשים, לגבי מנהגים איזוטרים יותר או פחות, לגבי מוצאה של הפקידות ועוד. עם זאת, בגלל הארגון הגיאוגרפי של הספר קשה להתמצא בו. האינדקס המפורט של כל כרך ימנה שמות רחובות ושמות כפרים, אך לא את אותן תובנות חברתיות, לפעמים אתנוגרפיות, של המחבר.

פרופ’ גבריאל בר המנוח נעזר בח’טט אל-תופיקיה ברבות מעבודותיו על מצרים: בוודאי במאמר שהקדיש לח’טט, וכן בעבודותיו על הוקף, על הפערים בין הכפר לעיר, על העלמאא ועל הגילדות. לצורך עבודותיו אלה, הכין בר קטלוג כרטיסיות, אשר נמסר יחד עם עזבונו למכון טרומן למען קידום השלום ואופסן במחסניו. לפני מספר שנים, ובמימונו של מכון טרומן, יעל שגב מיינה את הכרטיסיות והקלידה את תוכנן, הן עברו הגהה והן זמינות עתה באתר אילמ”א. הכרטיסיות הוקלדו תוך שמירה ככל האפשר על נאמנות על הגיונו הפנימי של מחברן ומוינו לנוחות הקוראים למספר קטגוריות גדולות. המספר המופיע באותיות רומיות הוא מספר הכרך, המספר המופיע בספרות רגילות הוא מספר העמוד, ובסוגריים מופיע מספר השורה. מידע נוסף המופיע כהערה בכרטיסיה המקורית או כתוב באותיות קטנטנות מעל המספר הומר להערת שוליים.

כפי שניתן לראות מתוכנן של הכרטיסיות, יש בהן פוטנציאל למחקר נוסף בתחומים שפרופ’ בר התעניין בהם, אך לא עסק בהם ישירות. אל-ח’טט יכולים להעשיר מחקרים העוסקים, למשל, באמונות עממיות, בנשים, ברופאים, במואלד, באוכלוסיות הזרות במצרים ועוד. כולי תקווה שהעבודה שהושקעה בכרטיסיות ובהקלדתן אכן תסייע ותעשיר תחום מחקר שאהוב עלי מאוד, ההיסטוריה החברתית של מצרים.

להערות, שאלות והצעות, ניתן לפנות אלי באי-מייל: [email protected]

ליאת קוזמא
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top