רוח מזרחית

לוגו כתב העת "רוח מזרחית"

"רוח מזרחית" הינו כתב עת אלקטרוני, אשר פורסם לראשונה בינואר 2005. כתב העת כולל מאמרים ומדורים בנושאים שונים ומבקש להוות זירה פתוחה להחלפת רעיונות ולהרחבת הדעת בתחומי המזרח התיכון, האסלאם ותרבויותיו בישראל.

© כל הזכויות שמורות לאילמ"א. הקבצים ניתנים להורדה לצורך מטרות עיון ומחקר אישי בלבד. מוסדות המעוניינים להציג ו/או לעשות שימוש כלשהו באחד/בכמה מגיליונות אלו מחוייבים בקבלת אישור בכתב ממזכירות האגודה.

גיליונות רוח מזרחית:

גיליון מס' 14, דצמבר 2011
גיליון מיוחד, סתיו 2011
גיליון מס' 13, מארס 2011
גיליון מס' 12, נובמבר 2010
גיליון מס' 11, אפריל 2010
גיליון מס' 10, נובמבר 2009
גיליון מס' 9, מאי 2009
גיליון מס' 8, דצמבר 2008
גיליון מס' 7, אוגוסט 2008
גיליון מס' 6, אביב 2008
גיליון מס' 5, חורף 2007
גיליון מס' 4, קיץ 2006
גיליון מס' 3, חורף 2006
גיליון מס' 2, קיץ 2005
גיליון מס' 1, חורף 2005