Meisai

meisai

בעלי תפקידים באגודה

מנהל האגודה:

איתן ישי, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר יוני בראק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' רונן יצחק, המכללה האקדמית גליל מערבי


ד״ר מירה צורף, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מרטין קרמר, המרכז האקדמי שלם

ד"ר אורי גולדברג, אוניברסיטת רייכמן


ד"ר מוסטפא בדראן, המכללה האקדמית בית ברל

ד"ר אביטל הולדנגרבר, מכללת אורנים

ד"ר סלים אבו ג'אבר, מכללת אחוה


נשיא האגודה ויו"ר הועד המנהל:

פרופ' יצחק רייטר, המכללה האקדמית אשקלון

הוועד המנהל:

ד״ר דניאל לב, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד״ר עידו שחר, אוניברסיטת חיפה

ד"ר נוגה אפרתי, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר דורית גוטספלד, אוניברסיטת בר אילן


פרופ' סובחי ריאן, מכללת אל-קאסמי

ד"ר עידו זלקוביץ', המכללה האקדמית עמק יזרעאל

ד"ר כאות'ר ג'אבר קסום, מכללת סכנין

ועדת ביקורת:

פרופ' און ברק, אוניברסיטת תל-אביב


פרופ' רלי שכטר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top