אהוד טולידאנו: לימודי המזה”ת בישראל בימינו – דברים בכנס אילמ “א, אוניברסיטת תל אביב, מאי 2007

עוד טרם שניגש לטפל בסוגיות איכותניות כבדות של תוכן ומהות, אולי כדאי תחילה שננסה לברר לעצמנו את התמונה הכמותית, וגם אם הנתונים שבידינו הם עדיין חלקיים, הרי שאפשר בהחלט לדבר על סידרי גודל ומגמות התפתחותיות. בעת שהוקם “המכון למדעי המזרח” באוניברסיטה העברית בשנת 1926, היו בו 5 חוקרים ועדיין לא התקיימה בו הוראה לתואר אקדמי. …

אהוד טולידאנו: לימודי המזה”ת בישראל בימינו – דברים בכנס אילמ “א, אוניברסיטת תל אביב, מאי 2007 לקריאה »