Meisai

meisai

הזירה הכלכלית

סיכום פגישה שלישית

המפגש השלישי נערך בתאריך 8 ביולי באוניברסיטת בן גוריון (אב”ג) תחת הכותרת: “מיתוג, שיווק ושינוי חברתי במזרח התיכון”. במסגרת המפגש הציג אורי רם מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אב”ג, את מאמרו שעוסק ב”מכה קולה” וזהות במזרח התיכון. רלי שכטר מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון הציג נייר עבודה שכתב עם הילרי קופרמן, מסטרנטית בתוכנית המאסטר הבינלאומית של המחלקה (MAPMES), …

סיכום פגישה שלישית לקריאה »

סיכום פגישה שנייה

המפגש השני של קבוצת הדיון לחקר ההיסטוריה הכלכלית של המזרח התיכון התמקד בארץ ישראל/פלסטין המנדטורית. גליה השרוני, שעומדת בפני סיום המאסטר שלה בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה, פתחה במסורת חדשה של הצגה קצרה של עיקרי מסקנות עבודת התזה שלה בנושא תעשייה יהודית בתל אביב בעשור הראשון למנדט. פרופסור יעקב מצר מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית …

סיכום פגישה שנייה לקריאה »

סיכום פגישה ראשונה

בפגישה הראשונה של קבוצת הדיון לחקר ההיסטוריה הכלכלית של המזרח התיכון נכחו כעשרים משתתפים, מרצים וסטודנטים מכל האוניברסיטאות. “השולחן העגול” שפתח את הפגישה דן בשיתוף פעולה בין המשתתפים ברמת המחקר וההוראה. הובאה קריאה לשיתוף בחומרי מחקר דרך איסוף של נתונים וחומרים ארכיוניים, דיגיטציה והעלאת חומרים אלו לאתר של קבוצת הדיון. בין היתר, הועלתה הדוגמא של אתר …

סיכום פגישה ראשונה לקריאה »

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Scroll to Top